لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ تلفن: (021)44260285 (4 خط) - تلگرام و واتس آپ: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: | 740 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Serafol 3,500,000 Serafol افزودن به سبد خرید
پلیت 4خانه نچسب استریل عدد 350,000 Jetbiofil افزودن به سبد خرید
شیشه رنگ آمیزی لام 350,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
پرل شیشه ایی-250gr 250g 950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
ترازو دوکفه ای 200گرم - 2,500,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - 100µl 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer H 1000 - 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer BSA - بوین سرم آلبومین 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer Trixton X 100 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 50 T 15,000,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Bgl I 1000 units 1020A 1000U 12,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Paraffin Merck 1kg 107350.1000 - 6,950,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara - آنزیم محدودکننده Eco T22 I (Ava III) (Nsil) 2000u 1125A 2000 u 16,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Asu II-2500 u TaKaRa - آنزیم محدودکننده Asu II-2500 u 1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Vindoline - ویندولین 13940871-9MG - 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-1g 14539311-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-5g 14539311-5g - 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sillicon Cloride-500ml 201165000 500ml 9,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Copper (II) nitrate trihydrate 99% Acros 20768-250g - 4,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-500mg - 1,200,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-5g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
500bp DNA ladder 250 ul 3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g 250g 5,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
4-Imidazolecarboxylic acid 425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 460699-5ml 5ml 39,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Curcumin-5g 49256996-5g - 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-10g - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid - تانیک اسید 52612564-1g 1gr 650,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resazurin sodium salt 56554686-1G 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tet System Approved FBS - - 631107-50ML - 22,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Advantage® 2 PCRKit 639207-30Rxns - 69,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
1,3-Dibromopropane 803279-100ml 100ml 18,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-100mg - 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free) - - 9151AM-1ML - 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer I 9154-1.25ml - 1,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer II - بافر 2X GC II 9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -6X 1vial - لودینگ بافر 6X 9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Esay Dilution-1ML 9160-1ML - 2,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa - کیت جداسازی DNA ژنومیک از انواع نمونه های گیاهی 9194 100T 16,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-100ml - 900,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-4L - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alcian blue 8GX A0298-5gr 5gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem - هماتوکسیلین A3865-25g 25G 29,500,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem A3865-5g - 7,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-10G 10G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt - - A742007-5G - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate-1g A762203-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate - آموکسی سیلین تری هیدرات A762203-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-10g - 36,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-50g - 99,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-5g - 19,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Acetylcholine chloride AB0002-5G 5G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow GG AB0011-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alkali blue 6B AB0016-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 25gr - آمپی سیلین سدیم سالت AB0028-25gr 25gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-100G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bromide AB0057-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium carbonate AB0058-.500G 500gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, tribasic AB0060-250G 250gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin, trihydrate AB0064-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate AB0065-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate AB0067-50G 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Arabinose AB0071D-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arabinose.SIZE.25G - ال-آرابینوز AB0071L-25G 25gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-25G 25G 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, tribasic trihydrate AB0073-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthraquinone AB0087-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone - آنترون AB0088-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091 250g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetamide AB0687-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetosyringone .SIZE.1G AB1111-1gr 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine hydrochloride AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Aniline - آنیلین AC1710-100ML 100ML 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer AD0003-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine, neutral AD0009-25G 25G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenine AD0013-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.10G AD0022-10G 10g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.500G AD0022-500g - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.5G AD0022-5G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G - آلبومین AD0023-100g 100g 65,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.10G - آلبومین AD0023-10g 10g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1G AD0023-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G - آلبومین AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.500G AD0023-500g 500g 195,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.5G AD0023-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amido black 10B AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenine sulphate, dihydrate AD0028-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-1g 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-5G 5g 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5mg/mL, BSA, 2mL.SIZE.2ml. AD0069-2ml 2ml 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-25gr 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium acetate ADB0032-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G ADB0040-500gr 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer disodium salt Ab0005-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 5gr - - Ab0028-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium oxalate hydrate Ab0070-500g - 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
ACES - - Ad0004-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1kG Ad0023-1kg 1kg 350,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35) B0217-250G 250G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bismuth (III) citrate B0466-100G 100G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.10G - - BB0025-10G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.1G BB0025-1g - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.100G BB0044-100g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.500G BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BCIP toluidine salt BB0072-100MG 100MG 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin 1gr - D-بیوتین BB0078-1gr 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.100G BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.25G - بیس تریس BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-GAL BB0083-100MG 100mg 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-Gal.SIZE.1G BB0083-1gr 1gr 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BEEF Extract BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Barium acetate BB0116-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzimidazole BB0125-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, free acid BB0130-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, monosodium salt BB0131-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-100g BB0133-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride 250g BB0133-250gr 250gr 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-25g BB0133-25g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-5g BB0133-5g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Brilliant green BB0242-25G 25gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, free acid BB0244 25G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, sodium salt BB0627-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
6-Benzylamino purine BB0743-25G - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
6-Benzylamino purine BB0743-5g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Basic fuchsin, certified BB1111-5G 5gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.1G BB2230-1g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.25G BB2230-25gr 25g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.5G BB2230-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue, sodium salt BD0048-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green free acid BD0159-5G 5G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P BR581-96N - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, - - BR581-96N - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, BR581-96NS 1 plate 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre BS91315-50prep 50Prep 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker BSM0431-1ml 1ml 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL - 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band BSM0661-250ul 250ul 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TCA Protein Precipitation Kit BSP011-50 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Universal Protein Sediment Reagent BSP012-100 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE BT215-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE BT225-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile BT225-S-100 - 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT613-NS 1000pcs 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES BT613-NS-100pcs - 600,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-100ul - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-500ul - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G-100ul - 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G.500ul - 69,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G CB0035-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G CB0035-250g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G CB0035-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G CB0037-1G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G CB0037-5gr 5gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G CB0038-1g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G CB0038-25gr 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium carbonate, anhydrous CB0052-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid.SIZE.500G CB0055-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-100G 100G 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine - - CB0088-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide CB0105.SIZE.100G 100gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHES CB0115-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-250G 250gr 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol 50gr - کلرامفنیکل CB0118-50gr 50gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine - - CB0132-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride. monohydrate - - CB0133-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium acetate monohydrate CB0249-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium hydroxide CB0256.SIZE.500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium nitrate. tetrahydrate - کلسیم نیترات 4 آبه CB0258-500g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium phosphate, dibasic, dihydrate CB0262-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-50g 50g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-(+) Cellobiose CB0278-5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol - 4کلرو1نفتول CB0293-10G 10gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chlortetracycline, hydrochloride - کلرتتراسایکلین هیدروکلراید CB0297-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-25g CB0298-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-5g CB0298-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Choline chloride CB0299-100G 100G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Choline chloride-500g CB0299-500g - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Colchicine - کلشی سین CB0322-100MG 100mg 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatine hydrate CB0326-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-25G 25G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-5G 5gr 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332-25g 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.1G CB0346-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.5G CB0346-5gr 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927 - CELLOTION محلول شوینده سلولی CB051 100ml 9,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.100G - کیتوزان CB0660-100gr 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.25G CB0660-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan CB0660-500G 500G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.50G CB0660-50g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.5G CB0660-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chlorophenoxyacetic acid CB0720-100G 100G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-100mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-1g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-500mg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-5g - 98,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) acetate hydrate CB3050-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) chloride hydrate CB3090-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cresol red , sodium salt.SIZE.5G CD0037C-5gr 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.250G CD0050-250G - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.500G CD0050-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPS CD0110-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPSO CD0113-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122.SIZE.50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cytosine CD0138-10G 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Carbenicillin disodium - کاربنسیلین CDJ469-1g 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/200mm Communis Chromatography ColUMns CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/400mm Communis Chromatography Columns CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/500mm Communis Chromatography Columns CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/200mm Communis Chromatography Columns CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/300mm Communis Chromatography Columns CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-50g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-5kg - 49,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g Cb0038-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200 - DNA پلیمراز TSG D0081-200U 200u 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glyoxal, 40% solution D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dansyl chloride D705183 1G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dialysis tubing Sigma 10mm - کیسه دیالیز D9277 Meter 3,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
2'-Deoxythymidine DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-1ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml 5ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-50g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase & DNA Away DB0339-200ML 200ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide DB0431-50G 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.100G DB0483-100g - 650,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.500G DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium azide .SIZE.100G DB0613-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DiethylAmine DC3320-500ML 500ML 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
dNTP mixture (10mM) 0.5ML DD0056-0.5ml 0.5ml 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-50G 50G 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DIPSO free acid DD0166D-25G 25G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,7-Dichlorofluorescein DD1220-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethylglyoxime sodium salt DD1221-100G 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Denaturing solution DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG 100MG 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica gel with moisture indicator DSG110-1KG - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica Gel Dryer DSG111-1PK - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U EADN01-1000U - 5,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-25G 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.1G EB0433-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.25G EB0433-25g 25g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.5G EB0433-5G 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr EB0437 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA zinc (II), disodium salt EB6666-100G 100G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rnase A 10mg/ml EBRN01-1ml - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
EGTA 25g ED0077 25g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green, sodium salt ED0087-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,free acid.SIZE.25G EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y . free acid - - EE0190-100g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ficoll 400.SIZE.5G - فیکول 400 F760014-5g 5 gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
AGAR A FB0010-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agar A - آگار FB0010-500G 500G 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, disodium salt FB0203-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D(-)-Fructose FB0213-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, free acid FB0463-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
فیلتر سرسرنگی 0.22 تک عددی-Filter Bio FBS25CA022S-1 عدد 380,000 Filter Bio افزودن به سبد خرید
5-FU, 5-Fluorouracil FD0080.SIZE.5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde,50% solution 100ml G0875-100ml - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TRYPTONE POWDER .SIZE.100G G211(TG217)-100 G 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE E GELATIN PEPTONE G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256-100G - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PolyPeptone G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone C Peptonized Milk G292-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glass beads, acid-washed G8772-10gr 10gr 5,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate 1gr - جنتامایسین سولفات GB0217-1G 1gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.25G GB0217-25g - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.5G GB0217-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G GB0218-500G 500gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-500G 500gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine.SIZE.100G GB0224 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-500G - 42,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 1g GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 500mg GB0228-500mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced GB0229-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G GB0242-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.1kg GB0242-1kg - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.250G GB0242-250g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.25KG GB0242-25kg 25kg 595,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech GB0242-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 1gr GB0301 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 5g GB0301-5g - 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-0.25ml 0.25ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-250G 250g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.250G GDR0244 250gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.100G GDR0244-100g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244-1KG 1KG 43,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.20KG GDR0244-20kg 20kg 750,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.50G HB0264 50gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, sodium salt HB0265-50G 50g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G - ال هیستیدین هیدروکلراید HB0330 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride HB0330-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine dihydrochloride HB0501-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine diphosphate HB0502-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511.SIZE.50G - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide HB0526-25G 25G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-5G - - HB0526-5G - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, - - HE806-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ilter Membranes-aquo System HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),5U/ UL.SIZE.1KU - تک دی ان ای پلیمراز های پیوریتی HTD0078 1000U 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE-500U - - HTD0078 - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE-200ul HTD0078-200ul 200u 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
... I905135 95,000,000 TRC افزودن به سبد خرید
ICE BAG.SIZE.1 IB003 Pack 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 1g IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG IB0168-25gr 25gr 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 5g IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.100G IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.500G IB0277-500g 500g 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 10gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-myo-Inositol IB0536-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iodine - ید IB0538.SIZE.100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-250G 250g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ICE PACK ICE - 15,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate KB0286-100G 100G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 1g KB0286-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate.SIZE.25G KB0286-25G 25gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 5g KB0286-5G 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-25G 25gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-50g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lincomycin hydrochloride LB0604-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-10g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-500G 500G 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme 1gr - لیزوزیم LDB0308-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme - لیزوزیم LDB0308-25G 25G 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme .SIZE.5G - لیزوزیم LDB0308-5G 5g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10X PBS Solution(100ml) LQ001-100 - 950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TBE Buffer(100ml) LQ002-100 - 1,500,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution LQ003-100 - 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TE Buffer(100ml) LQ004-100 - 1,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Minimum Essential Medium Eagle M0518-1L - 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Manganese chloride, tetrahydrate MB0331-1KG 1KG 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol.SIZE.100G MB0335 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol MB0335-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
b-Mercaptoethanol.SIZE.100ML MB0338 100ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-100G 100g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate - - MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G - - MB0342 - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-100g - 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-5G 5g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-100G 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese acetate, tetrahydrate MB0600-250G 250G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Melatonin-5g MB0605-5g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylamine hydrochloride MB0613-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl blue, sodium salt MB0614-50G 50g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red.SIZE.25G MB0627 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red sodium salt MB0628-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mycophenolic acid MB0640-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MU-Gal .SIZE.250MG - 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside MB1136 250mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Malachite green oxalate MD0330-50G 50G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mucic acid MD1225-50G 50gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, sodium salt MDB360S-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-500G 500G 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.1KG MRB0328 - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.100G MRB0329-100g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADP N0760-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norleucine N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norvaline N4058-5G 5G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pNPP-Na.SIZE.5G NB0365 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - نئومایسین سولفات NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - - NB0366-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate hydrate NB0366.SIZE.100G - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin-1g NB0390-1g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin NB0390-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NAD-Trihydrate.SIZE.1G - نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید تری هیدرات NB0641-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-100mg - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neutral red - - NB0652-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide NB0659-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide - نیکوتینامید NB0659-50g 50g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinic acid (NIACIN) NB0660 250gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-100G 100g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-Naphthoxyacetic acid NB0731-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.1G ND0363-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.25G ND0363-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.5G - - ND0363-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ONPG ND0382-1G 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Nitro-2-naphthol-3,6 ND1226-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G NDB0379-1G 1gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG NDB0379-250MG 250mg 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-45-9Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385-100ML 100ml 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange II O14Z25-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-25G 25G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oil Red O.SIZE.50G OD0395-50G 50g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxalic acid. dihydrate - اسید اگزالیک 2 آبه OD0400-250g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-1mu - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-5mu - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyronin B P0724-5G 5gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pH Standard solution pH11.0 P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma P3889-25g - 29,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma P3889-5g - 7,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135-25g 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G - - PB0135-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.100G PB0422-100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.500G PB0422-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.50G PB0422-50gr 50g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-1g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-25g - 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF 5gr PB0425-5G 5g 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.100G PB0431-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 8000 .SIZE.100G - - PB0433-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 8000 .SIZE.500G PB0433-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium chloride PB0440-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.250G PB0443 250g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.50G - یدید پتاسیم PB0443-50gr 50gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sorbate PB0446-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium phosphate, dibasic, anhydrous PB0447-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680.SIZE.100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-100G 100g 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-25g PB0714-25g - 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-5g PB0714-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-25g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyridoxal hydrochloride PB0795-5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, disodium salt PB4959-25G 25G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, free acid PB4979-25G 25G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfite PB6688-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G PC6880 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G PC6880-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T - فسفات بافر سالین PD0435 1 tablet 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium ferricyanide PD0442-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium nitrate-500g PD0444-500g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propylene glycol ( 1,2-Propanediol) PD0450-500ML 500ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, sodium salt PDB0434-100G 100G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG PJ593-25mg 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution PL012-100ML - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proflavine hydrochloride PN1227-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS PP3322 - 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gel Blot Paper . 20x20 cm PP3324-1PK - 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G 500G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine hemisulfate salt monohydrate QB0802-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی ALP QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPARC QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen - پرایمر اختصاصی RB1 QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی BGLAP QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPP1 QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate Qb0803-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Taq DNA polymerase 50 unit - - R001Q - 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX R005-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box (10cc) R006-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box R007-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mgcl2 PCR-Grade 50mM-1.25ml R01050-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Rosaniline chloride R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL R567-C Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rhodamine B RB0464-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase A - - RB0473-100mg - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribostamycin sulfate salt RB0807-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-5G - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-10G 10G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-25gr 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor165 RC216-16.SIZE.2UG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor RC218-25.SIZE.2UG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 100g RD0470 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 25g - - RD0470-25g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 5g RD0470-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-2.5KG 2.5KG 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Premix Ex Taq Probe qPCR 200rxns RR390A - 48,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns - مسترمیکس پروب Real time PCR TaqMan RR390Q 1ml 9,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) RT4171-25ML 25ML 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll Rack0.2 - 400,000 Global Roll افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT S003-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID S004-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan black B S0593-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID S204-G Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermidine trihydrochloride S714272-1G - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-500gr 500g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SDS.SIZE.100G SB0485 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.100G - - SB0491-100g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.250G SB0491-250g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.500G SB0491-500g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.50G SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.250G SB0494-250g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sucrose - - SB0498-2.5KG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sucrose .SIZE.500G SB0498-500g 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610-50G 50gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610.SIZE.250G 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g SB0817-250g - 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate-250g SB0829-250g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium benzoate SB0833-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bromide SB0837-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium butyrate SB0838-5G 5gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-100g - 34,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cromolyn sodium salt SB0843-5G 5G 6,949,998 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-10g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium periodate SB0875.SIZE.25G 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, monobasic, anhydrous.SIZE.500G SB0878 500gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G SB0879-500g 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium pyruvate.SIZE.100G SB0884-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium salicylate SB0885-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium succinate, dibasic, hexahydrate SB0889-500G 500G 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiocyanate.SIZE.250G SB0897 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sorbic acid SB0899-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901-1g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan IV (sudan Red 4 SB0914-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfur sublimed SB0917-250G 250gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-5G 5g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Saponin SB4521-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-1kg - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-2.5kg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium Bismuthate SB7820-25G 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic anhydride SB7835-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate - سدیم فسفات تری بیسیک 12 آبه SC8240-500g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium nitrate SD0484-500g 500g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic acid SD0496-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-50 - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal SD5007 plate 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-100 - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-50 - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB BROTH.SIZE.250G SD7007 - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB AGAR SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Broth SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Agar SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Broth SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Agar SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Broth SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Agar SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YT Agar SD7017-250g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Agar SD7020-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Top Agar SD7021-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Medium SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Agar SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-250G 250g 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium lauroyl sarcosine - - SDB0486-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, dibasic, heptahydrate.SIZE.500G SDB0487-500G 500G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan Red 7 B SJ227-10G 10gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 8 SJ547-1G 1gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 10 SJ548-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 12 SJ550-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bradford Protein Assay Kit 1000Assays SK3031 1000 test 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
High purity PCR Master Mix - مستر میکس PCR 2X با خلوص بالا SP001-40-1ml 1 mL 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Aminsan Green 2X PCR Master Mix SP002-40 - 1,350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
GDF9 human 20ug Sigma - - SRP4872 - 75,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Retro Nectin Dish 1 plate - - T110A - 5,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris-(hydroxymethyl) propane T1491-100g - 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TNBT T6756-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Western BLOT Immuno Booster Sa Sample T7111Q 20ml 2,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Trimethoprim T714206-1G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS- 1 tablets T900-1tablets 1Tablets 250,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycine SDS Pwder - پودر تریس گلایسین T901 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycin powder 1 pak T902-1pak - 350,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
L broth powder - پودر L broth T904 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
TES, sodium salt TB0124-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris ultra pure grade TB0194 500gr 13,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris TB0194-100g 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris TB0194-25KG - 495,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-100 .SIZE.100ML TB0198-100ML 100ml 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-100 .SIZE.500ML TB0198-500ml 500ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride 25gr TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-100gr TB0504-100g - 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-5gr TB0504-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TEMED.SIZE.25ML TB0508 25ml 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TEMED-100ML TB0508-100ML 100ML 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TEMED.SIZE.25ML - تمد TB0508-25ml 25ml 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-100ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-500ML 500ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-80 (TWEEN 80) TB0562-500ML 500ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-1g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin TB0627-250g - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-50g - 37,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-5g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triiodobenzoic acid - TIBA TB0735-5G 5gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-100G 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-100g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-500G 500G 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-50g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Taurine TB0926-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TES, free acid TB0927-50G 50G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymine TB0943-100g - 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, free acid TB0944-25G 25G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol TB0946-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tiron TB0951-25G 25G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base 1gr TB0954-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base .SIZE.25G TB0954-25g - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base .SIZE.5G TB0954-5G 5gr 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Toluidine Blue O TB0962-5G 5G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trichloroacetic acid (TCA.SIZE.250G) TB0968-250gr 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride TB0974-100mg - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-250G 250g 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan - - TB1911-25g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-50G 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-25G 25g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-500G - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-50G 50g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-5G - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiourea TB1943-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, YELLOW,500/BAG TC156-SY - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG TC157-A 500/BAG 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris acetate TD0101-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid-25g TDB0546-25g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:300 TDB0629-50g - 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,500/BAG TK362-SN 500pcs 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP,STERILE, YELLOW,500/BAG TK366-SY 500pcs 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, sodium salt TN1195-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-405 TS4449-100ML 100ML 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PLATE ROLLER TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypan blue TT1140-10G 10g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypan blue TT1140-5g 5g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Urea-100g UB0148-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Urea UB0148-500G 500gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Uridine UD0570-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-500G 500G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Vancomycin hydrochloride VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Victoria blue B VB0985-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
COVID-19 Viral RNA Extraction Kit (EZ-10 Spin Column), 50 Preps VT9200-50RXN - 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-100g W201502-100g - 13,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-25g W201502-25g - 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-500g W201502-500g - 45,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-50g W201502-50g - 8,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-5g W201502-5g - 1,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
water nuclease free PCR grade-1.25ML - آب مقطر بدون نوکلئاز امینسان، مناسب برای تکنیک های مولکولی WA001-0125 1.25 mL 250,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Water DEPC Treated-100ml WB001-100 - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Wright's stain (Eosin methyl blue) WB0989-25G 25gr 12,949,999 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Xylene cyanol FF XB0005-1g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Xylene cyanol FF - زایلن سیانول XB0005-5G 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Xylitol - گزیلول XB0997-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 100mg Y4433000-100mg 100MG 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 25mg Y4433000-25mg - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 50mg Y4433000-50mg - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zeocin.SIZE.1G Z706211 - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zeocin-100mg Z706211-100MG 100 mg 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate,heptahydrate ZB2906-100g 100g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zymosan A ZB4250-100MG 100 mg 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 پی پت پاستور شیشه ای بلند 250عددی None ناموجود None
2 پتری دیش 3.5 کشت سلول استریل عدد ناموجود Jetbiofil
3 فلاسک T25 بسته 10 عددی فیلتر دار Biofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
4 فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی عدد ناموجود Filter Bio
5 بنزن-امینسان None ناموجود ایرانی
6 کلرید سدیم-امینسان ناموجود ایرانی
7 سمپلر متغییر 500 الی 5000 Unit ناموجود None
8 سرسمپلر آبی Dnase Rnase Free None ناموجود None
9 پلیت 48 خانه استریل plate ناموجود None
10 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
11 استریپ 0.2 (8تایی) None ناموجود چینی
12 رک نوک کریستالی خالی عدد ناموجود چینی
13 بشر 600 سی سی None ناموجود None
14 بشر1000 سی سی None ناموجود None
15 رک کرایوتیوب 1.8 Pack ناموجود چینی
16 پلیت ته صاف 96 خانه استریل ST plate ناموجود None
17 فلاسک T75 بسته 5عددی فیلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
18 پلیت 6 خانه کشت سلول استریل plate ناموجود None
19 سنتز پرایمر Page 100nmol None ناموجود BioBasic
20 رک نوک زرد همراه نوک ناموجود چینی
21 SDS-Acros-500G 500G ناموجود Acros
22 Phenol-100cc-Sciense 100cc ناموجود BioBasic
23 HCL -500ml-Acros 500ml ناموجود BioBasic
24 صفحه مخصوص لام ناموجود None
25 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
26 Buffer Z None ناموجود TaKaRa
27 استراپر ناموجود None
28 Rox I 40 ul ناموجود TaKaRa
29 پنبه غیر استریل بسته ناموجود ایرانی
30 Buffer MgSo4 None ناموجود TaKaRa
31 Buffer Taq*10 None ناموجود TaKaRa
32 Chloroform 1lit ناموجود Merck
33 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
34 TSH 96 Test Elisa Aminsan None ناموجود None
35 perl ناموجود None
36 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
37 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
38 Sodium Hydroxide 1KG ناموجود Merck
39 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
40 Copper Nitrate 250gr ناموجود Acros
41 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
42 Prime STAR (high fidelity PCR) 50 u None ناموجود TaKaRa
43 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
44 Rapid Blood RNA Isolation Kit BT4182 10preps ناموجود BioBasic
45 Light green SF, Yellowish LD0007 25g ناموجود BioBasic
46 One-Tube Plant Genomic DNA Extraction Kit PT71816 100preps ناموجود BioBasic
47 Loading buffer-ایرانی - None ناموجود ایرانی
48 Gene synthesis 438bp with subcloning pUC57 - 438bp ناموجود BioBasic
49 oligo synthesid OD2 HPLC Purification - bp ناموجود BioBasic
50 D-Glucose, monohydrate. - 1kg ناموجود Acros
51 Acrylamide.SIZE.500g - 500g ناموجود Acros
52 لوپ - pack ناموجود BioBasic
53 دی سدیم هیدروژن فسفات 1Kg Acros - None ناموجود Acros
54 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
55 Nickel(II) sulfate hexahydrate . 500gr ناموجود Acros
56 Ammonium sulfate . 500g ناموجود Acros
57 Potassium hydroxide . 500g ناموجود Acros
58 Thioflavin T 5g . 5g ناموجود Molekula
59 Phenol-Acros . 1kg ناموجود Acros
60 Tris . 25kg ناموجود Acros
61 Mini gene synthesis with subcloning pUC57 . None ناموجود BioBasic
62 Oligo synthesis HAP Purification OD2 . bp ناموجود BioBasic
63 Ammonium Sulfate . 1kg ناموجود Acros
64 محیط مولر هینتون براث . 500gr ناموجود Merck
65 DNase I Solution (1 mg/mL) 0-7900 1ml ناموجود StemCell
66 Greline (Rat. Mouse) 031-31 None ناموجود Phonix
67 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt 03585-1G None ناموجود Sigma
68 Tri-n-butyl phosphate 1.00002.0500 None ناموجود Merck
69 Nitrate standard solution 1.19811.0500 None ناموجود Sigma
70 Phosphate standard solution 1.19898.0500 None ناموجود Sigma
71 Nitrite standard solution 1.19899.0500 None ناموجود Sigma
72 4th WHO International Standard for HBV DNA for NAT 10/266 None ناموجود NIBSC
73 Recombinant Human VEGF 121. 50UG 100-20A None ناموجود Peprotech
74 Buffer M 1000 1ml ناموجود TaKaRa
75 Buffer H 1000 Vial ناموجود TaKaRa
76 Buffer PCR 1000 1ml ناموجود TaKaRa
77 Buffer L 1000 1ml ناموجود TaKaRa
78 Buffer K 1000 1ml ناموجود TaKaRa
79 Buffer Triton X100 1000 1ml ناموجود TaKaRa
80 استون Merck 2.5lit 100014 None ناموجود Merck
81 Acetonitrile 100030 2/5L ناموجود Merck
82 Rolipram 10MG 10011132-10mg None ناموجود Cayman
83 Benzoic acid-Merck 100136-250g None ناموجود Merck
84 Acc I 1001A 100U ناموجود TaKaRa
85 Zirconium chloride 10026-11-6 25 GR ناموجود Acros
86 Acc II 1002A 100 unit ناموجود None
87 Hcl Merck 2.5 lit 100317 None ناموجود Merck
88 Phosphoric acid-2.5Lit-Merck 100573 None ناموجود Merck
89 Phosphoric acid-Merck-2.5Lit 100573-2.5Lit None ناموجود Merck
90 Apa I 10000 units 1005A 10000u ناموجود TaKaRa
91 XTT Sodium salt 10060 None ناموجود Biotium
92 اسید سولفوریک Merck 2.5lit 100731 None ناموجود Merck
93 Sulfuric acid-2.5Lit-Merck 100731-2.5L None ناموجود Merck
94 Ethanol 100971 2.5lit ناموجود Merck
95 BamH I 1010A 10000 U ناموجود TaKaRa
96 Ban II 1012A 2000u ناموجود TaKaRa
97 DPPH-50mg- Sigma 101835130-50mg None ناموجود Sigma
98 Bcn I (Cau II ‘NCi1) 1019A 1,000 U ناموجود TaKaRa
99 Bgl II 1021A 2000 ناموجود TaKaRa
100 Bln I (Avr II) 1022A 400 Units ناموجود TaKaRa
101 Calcium chloride, dihydrate- 5kg-merck 102382-5KG None ناموجود Merck
102 Bsp1286 I (Sdu I) 1024A 500 Units ناموجود TaKaRa
103 Cobalt(II) chloride hexahydrate-100g- merck 102539-100g None ناموجود Merck
104 FBS GIBCO 500ml 10270-106 500ml ناموجود Gibco
105 Dimethyl Yellow 103055-10g None ناموجود Sigma
106 Restriction Enzyme Cpo l 1035A ناموجود TaKaRa
107 Dra I AhaIII 4000u TakaRa 1037A 4000u ناموجود TaKaRa
108 EcoT14I (StyI) 1038A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
109 Formalin-2.5Lit-Merck 104002 None ناموجود Merck
110 Glycerol 1lit Merck 104091 None ناموجود Merck
111 EcoR I 10000 u آنزیم 1040A 10000 U ناموجود TaKaRa
112 EcoR V 3000 units 1042A 3000u ناموجود TaKaRa
113 Restriction Enzyme EcoO109 l 1043A ناموجود TaKaRa
114 Fba I (Bcl I) 1045A 500units ناموجود TaKaRa
115 Fok I 1046A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
116 L-Arabinose 25gr 10498 Acros ناموجود BioBasic
117 Hae III 1051A 4000Units ناموجود TaKaRa
118 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 105228-5G None ناموجود Sigma
119 Hae II 1052A 1000unit ناموجود TaKaRa
120 Hap II (Hpa II, Msp I) 1053A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
121 آمونیاک 105426 2.5lit ناموجود Merck
122 مولر هینتون آگار - 500گرمی-مرک 1054370500 None ناموجود Merck
123 نوترینت آگار-500گرمی-Merck 1054500500 None ناموجود Merck
124 محیط کشت مکانکی آگار-Merck-500g 105465500 None ناموجود Merck
125 Hha I 1056A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
126 MR-VP broth-Merck 105712-500g None ناموجود Merck
127 HincII (HindII) 1059A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
128 Methanol Merck 2.5 lit 106007 None ناموجود Merck
129 Methanol 106008 2.5lit ناموجود Merck
130 Methanol 106018 2.5lit ناموجود Merck
131 دی کلرو متان 106050 2.5lit ناموجود Merck
132 دی کلرو متان-1Lit 106050-1lit None ناموجود Merck
133 Hind III 1060A 10000 U ناموجود TaKaRa
134 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106462 None ناموجود Merck
135 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106482 None ناموجود Merck
136 HpaI 1064A 500 Units ناموجود TaKaRa
137 مانتیروفنیل فسفات-5گرمی-Merck 106850-5g None ناموجود Merck
138 Kpn I 1068A 5000u ناموجود TaKaRa
139 Mbo I 1000 units 1069A 1000u ناموجود TaKaRa
140 Mfl I (Xho II) 1070A 500 Units ناموجود TaKaRa
141 Peptone 1kg Merck 107213 None ناموجود Merck
142 پارافین جامد مرک 1kg 107350 1kg ناموجود Merck
143 PstI 1073A 10,000 Units ناموجود TaKaRa
144