لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ تلفن: (021)44260285 (4 خط) - تلگرام و واتس آپ: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: - | 826 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
شیشه رنگ آمیزی لام 350,000 - افزودن به سبد خرید
Serafol 3,500,000 Serafol افزودن به سبد خرید
استراپر 250,000 - افزودن به سبد خرید
پلیت 4خانه نچسب استریل عدد 350,000 Jetbiofil افزودن به سبد خرید
رک نوک کریستالی خالی عدد 450,000 چینی افزودن به سبد خرید
پرل شیشه ایی-250gr 250g 950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
Acrylamide.SIZE.500g - 500g 8,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - 100µl 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer Trixton X 100 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer BSA - بوین سرم آلبومین 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer H 1000 - 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 50 T 15,000,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Bgl I 1000 units 1020A 1000U 6,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Paraffin Merck 1kg 107350.1000 - 6,950,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Dynabeads™ Human T-Expander CD3/CD28 11141D-2ml - 70,000,000 Invitrogen - اینویتروژن افزودن به سبد خرید
Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara - آنزیم محدودکننده Eco T22 I (Ava III) (Nsil) 2000u 1125A 2000 u 14,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Asu II-2500 u TaKaRa - آنزیم محدودکننده Asu II-2500 u 1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Vindoline - ویندولین 13940871-9MG - 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-1g 14539311-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-50g 50g 22,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-5g 14539311-5g - 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-100g 17820272-100g - 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g 17820272-250g - 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sillicon Cloride-500ml 201165000 500ml 9,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Copper (II) nitrate trihydrate 99% Acros 20768-250g - 4,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
پلیت 12 خانه کشت سلول استریل - - 30012 - 350,000 SPL افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-500mg - 1,200,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-5g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
500bp DNA ladder 250 ul 3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g - 5,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Poly(vinyl alcohol)-25gr 363065-25G 25g 9,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
4-Imidazolecarboxylic acid 425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 460699-5ml 5ml 39,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Curcumin-5g 49256996-5g - 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen 51800-019 1lit 3,500,000 Invitrogen - اینویتروژن افزودن به سبد خرید
Resveratrol - - 51852282-100MG - 5,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-10g - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid - تانیک اسید 52612564-1g 1gr 650,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tet System Approved FBS - - 631107-50ML - 22,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Advantage® 2 PCRKit 639207-30Rxns - 69,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-1G - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,3-Dibromopropane 803279-100ml 100ml 18,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-100mg - 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free) - - 9151AM-1ML - 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer I 9154-1.25ml - 1,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer II - بافر 2X GC II 9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -6X 1vial - لودینگ بافر 6X 9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Esay Dilution-1ML 9160-1ML - 2,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa - کیت جداسازی DNA ژنومیک از انواع نمونه های گیاهی 9194 100T 16,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Nucleo Cassette 941-0002 Pack 39,500,000 NucleoCassette افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution A0023-100ML - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-100ml - 900,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-4L - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alcian blue 8GX A0298-5gr 5gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem A3672-10ml - 7,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem - هماتوکسیلین A3865-25g 25G 14,500,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem A3865-5g - 3,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-10G 10G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate-1g A762203-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate - آموکسی سیلین تری هیدرات A762203-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-10g - 36,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-50g - 99,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-5g - 19,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Acetylcholine chloride AB0002-5G 5G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow GG AB0011-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow R AB0012-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agarose, Low melting gel.SIZE.10G - آگارز AB0015-10G 10gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alkali blue 6B AB0016-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt 5gr AB0020-5G 5g 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 25gr - آمپی سیلین سدیم سالت AB0028-25gr 25gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-100G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bromide AB0057-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium carbonate AB0058-.500G 500gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, tribasic AB0060-250G 250gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin, trihydrate AB0064-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate AB0065-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate AB0067-50G 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Arabinose AB0071D-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arabinose.SIZE.25G - ال-آرابینوز AB0071L-25G 25gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, tribasic trihydrate AB0073-500G 500G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthraquinone AB0087-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone - آنترون AB0088-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091 250g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetamide AB0687-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acrylamide.SIZE.100g AB1032-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetosyringone .SIZE.1G AB1111-1gr 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine hydrochloride AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Aniline - آنیلین AC1710-100ML 100ML 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ABTS, diammonium salt AD0002.SIZE.1G 1gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer AD0003-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine, neutral AD0009-25G 25G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenine AD0013-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.10G AD0022-10G 10g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.500G AD0022-500g - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.5G AD0022-5G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G - آلبومین AD0023-100g 100g 65,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.10G - آلبومین AD0023-10g 10g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1G AD0023-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G - آلبومین AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.500G AD0023-500g 500g 195,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.5G AD0023-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amido black 10B AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-1g 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-5G 5g 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5mg/mL, BSA, 2mL.SIZE.2ml. AD0069-2ml 2ml 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-25gr 25gr 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium acetate ADB0032-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G ADB0040-500gr 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium sulfate.SIZE.100G ADB0060-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer disodium salt Ab0005-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 5gr - - Ab0028-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium oxalate hydrate Ab0070-500g - 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
ACES - - Ad0004-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1kG Ad0023-1kg 1kg 350,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PFU DNA Polymerase,5U/UL 100U B0093(D0090P)-100U 100u 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35) B0217-250G 250G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bismuth (III) citrate B0466-100G 100G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
T4 DNA LIGASE, 5U/UL.SIZE.200U B1125-200U - 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.1G BB0025-1g - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.50G BB0025-50G 50g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.100G BB0044-100g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.500G BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BCIP toluidine salt BB0072-100MG 100MG 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin 1gr - D-بیوتین BB0078-1gr 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin .SIZE.5G BB0078-5gr 5G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.100G BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.25G - بیس تریس BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-GAL BB0083-100MG 100mg 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bacitracin zinc BB0113-.5G 5g 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BEEF Extract BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Barium acetate BB0116-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzimidazole BB0125-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Berberine chloride BB0129.SIZE.5G - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, free acid BB0130-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, monosodium salt BB0131-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-100g BB0133-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride 250g BB0133-250gr 250gr 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-25g BB0133-25g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-5g BB0133-5g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Brilliant green BB0242-25G 25gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bicine 150-25-4 BB0266-100G 100G 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, sodium salt BB0627-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Basic fuchsin, certified BB1111-5G 5gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.1G BB2230-1g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.25G BB2230-25gr 25g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.5G BB2230-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue, sodium salt BD0048-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green free acid BD0159-5G 5G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, - - BR581-96N - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P BR581-96N - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit .SIZE.50 preps BS353-50 preps 50 preps 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents 25ml BS409A-25ml 25ML 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml 100ml 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre BS91315-50prep 50Prep 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TCA Protein Precipitation Kit BSP011-50 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Universal Protein Sediment Reagent BSP012-100 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bacterial Protein Lysis Buffer, 1x Stength Solution BSP023-25ML - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE BT215-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE BT225-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile BT225-S-100 - 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT613-NS 1000pcs 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES BT613-NS-100pcs - 600,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-100ul - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-500ul - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G CB0035-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G CB0035-250g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G CB0035-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G CB0037-1G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G CB0037-25gr 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G CB0037-5gr 5gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250 CB0038-100G 100G 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G CB0038-1g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G CB0038-25gr 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium carbonate, anhydrous CB0052-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid.SIZE.500G CB0055-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-100G 100G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine - - CB0088-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide CB0105.SIZE.100G 100gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.100G CB0108-100gr 100g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.25G CB0108-25G 25g 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.50g CB0108-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-250G 250gr 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol 50gr - کلرامفنیکل CB0118-50gr 50gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-100G 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine - - CB0132-500g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride. monohydrate - - CB0133-500g - 42,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium acetate monohydrate CB0249-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium hydroxide CB0256.SIZE.500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium nitrate. tetrahydrate - کلسیم نیترات 4 آبه CB0258-500g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium phosphate, dibasic, dihydrate CB0262-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-50g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Carnitine (Vitamin BT ) CB0272 5gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-(+) Cellobiose CB0278-5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chlortetracycline, hydrochloride - کلرتتراسایکلین هیدروکلراید CB0297-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-25g CB0298-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-5g CB0298-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Congo red.SIZE.50G CB0324-50gr 50gr 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatine hydrate CB0326-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-25G 25G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-5G 5gr 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332-25g 25g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.1G CB0346-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.5G CB0346-5gr 5gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927 - CELLOTION محلول شوینده سلولی CB051 100ml 9,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.100G - کیتوزان CB0660-100gr 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan CB0660-500G 500G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.50G CB0660-50g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.5G CB0660-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-100mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-1g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-500mg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-5g - 98,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) acetate hydrate CB3050-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CASAMINO ACID CB3060-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) chloride hydrate CB3090-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.100G CD0050-100G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.250G CD0050-250G - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.500G CD0050-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPS CD0110-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPSO CD0113-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122.SIZE.50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cytosine CD0138-10G 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Carbenicillin disodium - کاربنسیلین CDJ469-1g 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/200mm Communis Chromatography ColUMns CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/300mm Communis Chromatography Columns CH002-SIZE.1 10/30mm 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/400mm Communis Chromatography Columns CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/500mm Communis Chromatography Columns CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/200mm Communis Chromatography Columns CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/300mm Communis Chromatography Columns CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-50g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-5kg - 49,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g Cb0038-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200 - DNA پلیمراز TSG D0081-200U 200u 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML D0231-500ml 500ml 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glyoxal, 40% solution D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 23 mm D0405 Meter 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing12KD Sigma 32mm D0530 Meter 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 43mm sigma D9527 Meter 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
2'-Deoxythymidine DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTT .SIZE.1G - - DB0058-1g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113.SIZE.5G 5gr 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEAE DExtraran DB0147-10G 10G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-1ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml 5ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-50g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase & DNA Away DB0339-200ML 200ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide DB0431-50G 50g 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.100G DB0483-100g - 650,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.500G DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium azide .SIZE.100G DB0613-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DiethylAmine DC3320-500ML 500ML 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
dNTP mixture (10mM) 0.5ML DD0056-0.5ml 0.5ml 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-50G 50G 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DIPSO free acid DD0166D-25G 25G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,7-Dichlorofluorescein DD1220-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethylglyoxime sodium salt DD1221-100G 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Denaturing solution DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG 100MG 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNAfectamine DNAF001-0.1ML - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNAfectamine DNAF001-0.3ML - 36,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica gel with moisture indicator DSG110-1KG - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica Gel Dryer DSG111-1PK - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U EADN01-1000U - 5,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
EDTA, Free acid.SIZE.500G EB0107-500gr 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G EB0185-100G 100g 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.500G EB0185-500gr 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-25G 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ethidium bromide [EB; EtBr].SIZE.1G EB0195 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.1G EB0433-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.25G EB0433-25g 25g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.5G EB0433-5G 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr EB0437 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
esculin, hydrate EB0452-5G 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA zinc (II), disodium salt EB6666-100G 100G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rnase A 10mg/ml EBRN01-1ml - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Bromocresol green, sodium salt ED0087-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,free acid.SIZE.25G EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y . free acid - - EE0190-100g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ficoll 400.SIZE.5G - فیکول 400 F760014-5g 5 gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
AGAR A FB0010-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agar A - آگار FB0010-500G 500G 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, disodium salt FB0203-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D(-)-Fructose FB0213-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate - سولفات آهن 7 آبه FB0461-500g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, free acid FB0463-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Folic acid (Vitamin M) - - FB0466-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-FU, 5-Fluorouracil FD0080.SIZE.5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps - کیت جداسازی سریع DNA از قارچ-50تستی FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glucose oxidase G0243-50KU 50KU 19,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde,50% solution 100ml G0875-100ml - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YEAST EXTRACT .SIZE.500G G0961-500 G 500gr 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TRYPTONE POWDER .SIZE.100G G211(TG217)-100 G 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TRYPTONE POWDER .SIZE.500G G211(TG217)-500 G 500g 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE E GELATIN PEPTONE G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agar D, Purified Agar G243-100G 100G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256-100G - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PolyPeptone G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone C Peptonized Milk G292-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glass beads, acid-washed G8772-10gr 10gr 5,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.100G G9764-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.25G G9764-25g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.50G G9764-50G 50g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G GB0218-500G 500gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-500G 500gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine.SIZE.100G GB0224 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-500G - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 1g GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 500mg GB0228-500mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced GB0229 50gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced GB0229-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.2.5KG GB0235 2.5K 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.500G GB0235-500G 500 gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
50-01-1Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G GB0242-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.1kg GB0242-1kg - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.250G GB0242-250g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.25KG GB0242-25kg - 625,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech GB0242-500G 500G 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 1gr GB0301 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 5g GB0301-5g - 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-0.25ml 0.25ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-250G 250g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244-1KG 1KG 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.20KG GDR0244-20kg - 750,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.500g GDR0244-500g - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.50G HB0264 50gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.250G HB0264 250gr 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES free acid HB0264-1KG 1Kg 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, sodium salt HB0265-250G - 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, sodium salt HB0265-50G 50g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G - ال هیستیدین هیدروکلراید HB0330 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride HB0330-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine dihydrochloride HB0501-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine diphosphate HB0502-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide HB0526-25G 25G 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-5G - - HB0526-5G - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hygromycin B.SIZE.250MG HD0230-250mg - 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hygromycin B.SIZE.50MG HD0230-50mg - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) HD0274-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-100g - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, - - HE806-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ilter Membranes-aquo System HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE-500U - - HTD0078 - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),50U/UL.SIZE.1KU - تک دی ان ای پلیمراز های پیوریتی HTD0078 1000U 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE-200ul HTD0078-200ul 200u 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
... I905135 95,000,000 TRC افزودن به سبد خرید
38 PLACE COLD RACK BOX IB002A رک 38 عددی 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ICE BAG.SIZE.1 IB003 Pack 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 1g IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG IB0168-25gr 25gr 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 5g IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.100G IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.500G IB0277-500g 500g 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
INT dye .SIZE.250MG - رنگ INT IB0280 250mg 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 10gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-myo-Inositol IB0536-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
myo-inositol IB0536.SIZE.500G - 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iodine - ید IB0538.SIZE.100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
3-Indole-acetic acid sodium salt IB0724-25G 25gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-250G 250g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ICE PACK ICE - 15,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate.SIZE.25G KB0286-25G 25gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 5g KB0286-5G 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
a-Ketoglutaric acid KD0290-100G 100gr 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-250G 250gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lincomycin hydrochloride LB0604-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-10g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-500G 500G 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme 1gr - لیزوزیم LDB0308-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme - لیزوزیم LDB0308-25G 25G 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme .SIZE.5G - لیزوزیم LDB0308-5G 5g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10X PBS Solution(100ml) LQ001-100 - 950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution LQ003-100 - 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TE Buffer(100ml) LQ004-100 - 1,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Minimum Essential Medium Eagle M0518-1L - 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading - مارکر Lambda DNA / Hind III آماده به مصرف M104R-1 100 loading 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese chloride, tetrahydrate MB0331-1KG 1KG 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-500G 500G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol.SIZE.100G MB0335 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol MB0335-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
b-Mercaptoethanol.SIZE.100ML MB0338 100ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-100G 100g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate - - MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G - - MB0342 - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-100g - 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Molybdic acid, sodium salt MB0358-50G 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese acetate, tetrahydrate MB0600-250G 250G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Melatonin-5g MB0605-5g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylamine hydrochloride MB0613-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl blue, sodium salt MB0614-50G 50g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red.SIZE.25G MB0627 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red sodium salt MB0628-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mycophenolic acid MB0640-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MU-Gal .SIZE.250MG - 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside MB1136 250mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Malachite green oxalate MD0330-50G 50G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mucic acid MD1225-50G 50gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, sodium salt MDB360S-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-500G 500G 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.1KG MRB0328 - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G MRB0329 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.100G MRB0329-100g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADP N0760-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norleucine N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norvaline N4058-5G 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pNPP-Na.SIZE.5G NB0365 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - نئومایسین سولفات NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - - NB0366-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate hydrate NB0366.SIZE.100G - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin NB0390-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin NB0390.SIZE.25G 25gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NAD-Trihydrate.SIZE.1G - نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید تری هیدرات NB0641-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-100mg - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neutral red NB0652-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neutral red - - NB0652-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide NB0659-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-100G 100g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-250G 250g 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-50G 50g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-Naphthoxyacetic acid NB0731-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.1G ND0363-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.25G ND0363-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.5G - - ND0363-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ONPG ND0382-1G 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Nitro-2-naphthol-3,6 ND1226-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G NDB0379-1G 1gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG NDB0379-250MG 250mg 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-45-9Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385-100ML 100ml 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrocellulose Membrane NT020S1-20*20 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange II O14Z25-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Protein Standard 2mg/ml, Ovalbumin - استاندارد پروتئین اوالبومین O715080-2ML 2ml 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-25G 25G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oil Red O.SIZE.50G OD0395-50G 50g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxalic acid. dihydrate - اسید اگزالیک 2 آبه OD0400-250g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-1mu - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-5mu - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyronin B P0724-5G 5gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propidium iodide P1112-100mg - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pH Standard solution pH11.0 P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma P3889-25g - 29,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma P3889-5g - 7,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Trypsin (Bovine), Modified, Sequencing Grade P5320-4*25ug 4*25ug 19,500,000 Abnova - ابنوا افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135-25g 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G - - PB0135-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pepsin 1: 3000 PB0411-100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pepsin 1: 3000 PB0411-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.100G PB0422 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.500G PB0422-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-1g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-25g - 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF 5gr PB0425-5G 5g 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.250G PB0443 250g 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.50G PB0443-50gr 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium Phosphat,Monobasic PB0445-500 G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sorbate PB0446-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium phosphate, dibasic, anhydrous PB0447-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proteinase K .SIZE.250MG PB0451-250MG 250mg 59,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proteinase K 50mg PB0451-50MG 50mg 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proteinase K PB0451.SIZE.1G 1g 179,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680.SIZE.100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-100G 100g 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-25g PB0714-25g - 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-5g PB0714-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, free acid PB0719-100G 100g 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, free acid-25g PB0719-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-25g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyridoxal hydrochloride PB0795-5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, disodium salt PB4959-25G 25G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, free acid PB4979-25G 25G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfite PB6688-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G PC6880 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G PC6880-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T - فسفات بافر سالین PD0435 1 tablet 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium ferricyanide PD0442-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium nitrate-500g PD0444-500g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propylene glycol ( 1,2-Propanediol) PD0450-500ML 500ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, sodium salt PDB0434-100G 100G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG PJ593-25mg 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution PL012-100ML - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proflavine hydrochloride PN1227-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS PP3322 - 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gel Blot Paper . 20x20 cm PP3324-1PK - 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium acetate.SIZE.100G PRB0438-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G 500G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium bicarbonate PT1195-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine hemisulfate salt monohydrate QB0802-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی ALP QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPARC QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen - پرایمر اختصاصی RB1 QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی BGLAP QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPP1 QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate Qb0803-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Taq DNA polymerase 50 unit - - R001Q - 3,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX R005-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box (10cc) R006-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box R007-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TaKaRa Taq Hot Start 50 units - - R007Q - 4,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Mgcl2 PCR-Grade 50mM-1.25ml R01050-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Prime Star 50unit R010Q - 25,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Rosaniline chloride R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL R567-C Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rhodamine B RB0464-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase A 25mg - آنزیم RNase A RB0473 25mg 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase A - - RB0473-100mg - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rubidium chloride RB0668-25G 25gr 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribostamycin sulfate salt RB0807-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-5G - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-10G 10G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-25gr 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor165 RC216-16.SIZE.2UG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor RC218-25.SIZE.2UG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 100g RD0470 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 25g - - RD0470-25g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 5g RD0470-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Ribose RD0475-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-2.5KG 2.5KG 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-500G 500G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TaKaRa EX Taq Hot Start 50 units - - RR006Q - 6,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
EmeraldAmp MaxHS PCR Master Mix TaKaRa 40t RR330Q 1 ml  16,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Premix Ex Taq Probe qPCR 200rxns RR390A - 48,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns - مسترمیکس پروب Real time PCR TaqMan RR390Q 1ml 9,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 20T RR820Q-0.5ml - 5,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) RT4171-25ML 25ML 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll Rack0.2 - 400,000 Global Roll افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT S003-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID S004-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thioglycolate S0265-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.500G S0404-500g 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan black B S0593-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID S204-G Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505-100G 100G 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507-100G 100gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermidine trihydrochloride S714272-1G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.1KG SB0476 1kg 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-250g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-500gr 500g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SDS.SIZE.100G SB0485 - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.250G SB0491-250g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.50G SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.250G SB0494-250g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate-5G SB0494-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610-50G 50gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610.SIZE.250G 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O SB0815-100g - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O SB0815-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O-5g SB0815-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g SB0817-250g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate-250g SB0829-250g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate SB0829-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium benzoate SB0833-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bromide SB0837-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium butyrate SB0838-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-100g - 34,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cromolyn sodium salt SB0843-5G 5G 6,949,998 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-10g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium metabisulfite SB0862-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, monobasic, anhydrous.SIZE.500G SB0878 500gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G SB0879-500g 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium pyruvate.SIZE.100G SB0884-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium salicylate SB0885-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium succinate, dibasic, hexahydrate SB0889-500G 500G 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiocyanate.SIZE.250G SB0897 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sorbic acid SB0899-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901-1g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901.SIZE.5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Starch soluble - نشاسته SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan IV (sudan Red 4 SB0914-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfur sublimed SB0917-250G 250gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-100g - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-1kg - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-2.5kg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium Bismuthate SB7820-25G 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic anhydride SB7835-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate - سدیم فسفات تری بیسیک 12 آبه SC8240-500g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium nitrate SD0484-500g - 6,950,000 DUMMY افزودن به سبد خرید
Succinic acid SD0496-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic acid SD0496-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-100 - 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-50 - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal SD5007 plate 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-100 - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-50 - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Broth Top Agar SD7004-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Lennox Agar SD7006-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB BROTH.SIZE.250G SD7007 - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB AGAR SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Broth SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Agar SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Broth SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Agar SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Broth SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Agar SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YT Agar SD7017-250g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Agar SD7020-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Top Agar SD7021-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YPD Agar SD7023-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
M9 Medium SD7024-250G 250G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Medium SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Agar SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-250G 250g 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.500G SDB0615 500g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan Red 7 B SJ227-10G 10gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 8 SJ547-1G 1gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 10 SJ548-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 12 SJ550-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BCA Protein Assay Kit 500Assays SK3021 500assays 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bradford Protein Assay Kit 1000Assays SK3031 1000 test 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
High purity PCR Master Mix - مستر میکس PCR 2X با خلوص بالا SP001-40-1ml 1 mL 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Aminsan Green 2X PCR Master Mix SP002-40 - 1,350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium acetate, anhydrate.SIZE.500G SRB1611 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
GDF9 human 20ug Sigma - - SRP4872 - 75,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate Sb0482-100g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.100MG) T0793-100mg - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.1G) T0793-1g 1gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.500MG) T0793-500mg 500mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Retro Nectin Dish 1 plate - - T110A - 5,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris-(hydroxymethyl) propane T1491-100g - 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TNBT T6756-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Western BLOT Immuno Booster Sa Sample T7111Q 20ml 2,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Trimethoprim T714206-1G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS- 1 tablets T900-1tablets 1Tablets 250,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycine SDS Pwder - پودر تریس گلایسین T901 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycin powder 1 pak T902-1pak - 350,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
L broth powder - پودر L broth T904 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris hydrochloride .SIZE.100G TB0103-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris hydrochloride .SIZE.250G TB0103-250g 250gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris hydrochloride .SIZE.50G TB0103-50g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris hydrochloride TB0103.SIZE.1KG - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TES, sodium salt TB0124-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris.SIZE.2.5KG TB0194-2.5 KG 2.5kg 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris TB0194-500G 500gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-100 .SIZE.500ML TB0198-500ml 500ml 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride 25gr TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-100gr TB0504-100g - 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-5gr TB0504-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TEMED-100ML TB0508-100ML 100ML 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TEMED.SIZE.25ML - تمد TB0508-25ml 25ml 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-100ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-500ML 500ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-80 (TWEEN 80) TB0562-500ML 500ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-1g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin TB0627-250g - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-50g - 37,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:250 TB0627-5g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triiodobenzoic acid - TIBA TB0735-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-100G 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAPS, sodium salt TB0920-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-100g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-500G 500G 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-50g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Taurine TB0926-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymine TB0943-100g - 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, free acid TB0944-25G 25G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymolphthalein TB0945-25G 25G 10,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol TB0946-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tiron TB0951-25G 25G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base 1gr TB0954-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base .SIZE.25G TB0954-25g - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TMB free base .SIZE.5G TB0954-5G 5gr 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Toluidine Blue O TB0962-5G 5G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trichloroacetic acid (TCA.SIZE.250G) TB0968-250gr 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride TB0974-100mg - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride TB0974-500mg - 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-250G 250g 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-50G 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-500G - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-50G 50g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiourea TB1943-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, YELLOW,500/BAG TC156-SY - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG TC157-A 500/BAG 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris acetate TD0101-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid-25g TDB0546-25g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TTC (TTZ TDB0558-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypsin 1:300 TDB0629-50g - 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, YELLOW,500/BAG TK356-SY - 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,500/BAG TK362-SN 500pcs 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP,STERILE, WHITE,500/BAG TK365-SW 500pcs 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP,STERILE, YELLOW,500/BAG TK366-SY 500pcs 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE,WHITE,500/BAG TK375-SW - 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, sodium salt TN1195-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-405 TS4449-100ML 100ML 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PLATE ROLLER TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypan blue TT1140-10G 10g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypan blue TT1140-5g 5g 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Urea UB0148-500G 500gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Uracil UD0564-100G 100gr 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Uridine UD0570-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-500G 500G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-50g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Vancomycin hydrochloride VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Victoria blue B VB0985-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
COVID-19 Viral RNA Extraction Kit (EZ-10 Spin Column), 50 Preps VT9200-50RXN - 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-100g W201502-100g - 12,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-25g W201502-25g - 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-500g W201502-500g - 45,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-50g W201502-50g - 8,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-5g W201502-5g - 1,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
water nuclease free PCR grade-1.25ML - آب مقطر بدون نوکلئاز امینسان، مناسب برای تکنیک های مولکولی WA001-0125 1.25 mL 250,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Water DEPC Treated-100ml WB001-100 - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Wright's stain (Eosin methyl blue) WB0989-25G 25gr 12,949,999 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Xylene cyanol FF XB0005-1g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Xylene cyanol FF - زایلن سیانول XB0005-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 100mg Y4433000-100mg 100MG 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 25mg Y4433000-25mg - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 50mg Y4433000-50mg - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zeocin.SIZE.1G Z706211 - 155,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zeocin-100mg Z706211-100MG 100 mg 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate,heptahydrate ZB2906-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zymosan A ZB4250-100MG 100 mg 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک