لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ تلفن: (021)44260285 (4 خط) - تلگرام و واتس آپ: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: | 961 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Serafol 3,500,000 Serafol افزودن به سبد خرید
پلیت 4خانه نچسب استریل عدد 350,000 Jetbiofil افزودن به سبد خرید
شیشه رنگ آمیزی لام 350,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
پرل شیشه ایی-250gr 250g 950,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
ترازو دوکفه ای 200گرم - 2,500,000 ایرانی افزودن به سبد خرید
ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - ROX Reference Dye II (50X conc.) 100 ul - 100µl 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer H 1000 - 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer Trixton X 100 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer BSA - بوین سرم آلبومین 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 50 T 15,000,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate 10104750-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Bgl I 1000 units 1020A 1000U 12,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
SDS (Sodium dodecyl sulfate) Ultrapure 10325163-500g 500g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium sulfate 10565375-500g 500g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraffin Merck 1kg 107350.1000 - 9,500,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Cobalt (ll) chloride hexahydrate 10886286-100g 100g 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Agarose, for DNA and RNA fragment separation 10944534-25g 25g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-100mg 100mg 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-1g 1g 35,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hyaluronic acid sodium salt (from bacteria Streptococcus equi) 11130212-500mg 500mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-100g 100g 11,000,000 چینی افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-250g 250g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-500g 500g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium molybdate dihydrate 11137082-50g 50g 5,950,000 چینی افزودن به سبد خرید
Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara - آنزیم محدودکننده Eco T22 I (Ava III) (Nsil) 2000u 1125A 2000 u 16,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Inositol 11267767-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-100g 100g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-2.5kg 2.5kg 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-25kg 25kg 495,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-500g 500g 13,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS Ultrapure (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 11942384-5kg 5kg 105,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Asu II-2500 u TaKaRa - آنزیم محدودکننده Asu II-2500 u 1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Titanium(IV) oxide 12335216-100g 100g 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid (Phenyl peri acid) 12709547-25g 25g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Ketoglutaric acid 12974102-100g 100g 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Glucose anhydrous 13002238-500g 500g 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Berberine hydrochloride 13172687-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Berberine hydrochloride 13172687-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vindoline - ویندولین 13940871-9MG - 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-100g 100g 21,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-25g 25g 8,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-50g 50g 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g - 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-acetic acid 14179886-25g 25g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-acetic acid 14179886-5g 5g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate heptahydrate 14287755-100g 100g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate heptahydrate 14287755-500g 500g 8,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-1g 14539311-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-5g 14539311-5g - 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hemin bovine 14635986-1g 1g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-100g 100g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-250g - 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-500g - 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TRIS hydrochloride 14689173-5kg 5kg 179,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-100g 100g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-1g 1g 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-25g 25g 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 15202460-5g 5g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-25g 25g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
alpha-Cyclodextrin 15673368-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-100g 100g 16,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Trehalose dihydrate 15982280-500g 500g 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium chloride 16227139-500g 500g 8,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride (TCEP) 16589050-100mg 100mg 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride (TCEP) 16589050-1g 1g 21,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride (TCEP) 16589050-500mg 500mg 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tryptone powder 17417732-500g 500g 21,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
stearic acid-100g-ACros 174491000 - 4,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
stearic acid-50g-Acros 17449500 - 2,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Choline chloride 18337252-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Choline chloride 18337252-1kg 1kg 55,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Choline chloride 18337252-500g 500g 34,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium thiocyanate 18466896-100g 100g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Purpurin 19495136-1g 1g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Purpurin 19495136-5g 5g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DTT (Dithiothreitol) 19733320-1g 1g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DTT (Dithiothreitol) 19733320-25g 25g 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DTT (Dithiothreitol) 19733320-5g 5g 16,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate 19757224-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate 19757224-500g 500g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate 19757224-50g 50g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sillicon Cloride-500ml 201165000 500ml 9,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
D-(+)-Biotin 20337504-1g 1g 5,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Biotin 20337504-25g 25g 85,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Biotin 20337504-5g 5g 25,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, from porcine skin 20930194-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, from porcine skin 20930194-500g 500g 45,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glycerol 21181733-1Lit 1lit 17,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Imidazole 21611083 500g 26,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Imidazole 21611083-100g 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D- thiogalactopyranoside) 21689530-1g 1g 4,950,000 چینی افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) 21689530-1g 1g 4,950,000 چینی افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) 21689530-25g 25g 95,000,000 چینی افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) 21689530-50g 50g 175,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) 21689530-5g 5g 22,000,000 چینی افزودن به سبد خرید
TAPS (N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid) 21958982-100g 100g 22,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TAPS (N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid) 21958982-25g 25g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lithium chloride 22094921-100g 100g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lithium chloride 22094921-250g 250g 14,500,000 چینی افزودن به سبد خرید
Magnesium sulfate heptahydrate 22772499-500g 500g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
N,N'-Methylene-bis-acrylamide 22797959-100g 100g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
N,N'-Methylene-bis-acrylamide 22797959-50g 50g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-100g 100g 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-250g 250g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 23132334-25g 25g 5,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-100g 100g 115,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-1g 1g 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-25g 25g 18,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-50g 50g 34,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ampicillin sodium salt 23337642-5g 5g 5,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
EDTA disodium salt dihydrate 24136970-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Iodoacetamide 24815520-5g 5g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Ammonium chloride 24838060-500g 500g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Putrescine dihydrochloride (1,4-Diaminobutane dihydrochloride) 25523156-1g 1g 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Putrescine dihydrochloride (1,4-Diaminobutane dihydrochloride) 25523156-5g 5g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-100g 100g 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-25g 25g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Indole-3-butyric acid 26194554-5g 5g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Brij 35 28156962-100g 100g 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Alizarin 29169958-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Alizarin 29169958-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Alizarin 29169958-5g 5g 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Calcium chloride dihydrate 29778875-500g 500g 8,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) 31216368-100g 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) 31216368-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) 31216368-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-100g 100g 95,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-25g 25g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
BETA-CYCLODEXTRIN 31870153-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-500mg 500mg 1,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 32797683-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g 250g 5,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-100g - 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-25g 25g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
2-Thiobarbituric acid 34943527-5g 5g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-100g 100g 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-1kg 1kg 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-250g 250g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid (vitamin C) 35196085-500g 500g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide-500g 35672700 500g 17,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide-100g 35672700-100g 100g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide 35672700-250g 250g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Acrylamide 35672700-5kg 5kg 99,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Yeast extract 35752308-500g 500g 16,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Maleic acid 37286853-100g 100g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Maleic acid 37286853-500g 500g 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hygromycin B 38888840-250mg 250mg 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Hygromycin B 38888840-50mg 50mg 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-100g 100g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-1kg 1kg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Paraformaldehyde 41240534-500g 500g 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-100g 100g 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-250g 250g 79,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-25g 25g 17,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-50g 50g 29,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Folic acid 42042306-5g 5g 7,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
4-Imidazolecarboxylic acid 425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Potassium dihydrogen phosphate (Monobasic) 42899676-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tetraethoxysilane 44868174-100g 100g 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 460699-5ml 5ml 39,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate 46074591-500g 500gr 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 hydrochloride) 46264200-100g 100g 23,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1 hydrochloride) 46264200-25g 25g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate monobasic anhydrous 48590044-500g 500g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-100mg 100mg 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-1g 1g 139,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-250mg 250mg 39,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Proteinase K 49085587-50mg 50mg 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Curcumin-5g 49256996-5g - 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Boric acid 49832796-500g 500g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-10g - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid - تانیک اسید 52612564-1g 1gr 650,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resazurin sodium salt 56554686-1G 1g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Urea 59164637-500g 500g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Alcian blue 8GX(C.I.74240) 59508864-10g 10g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Geneticin disulfate (G418 sulfate) 59693889-100mg 100mg 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Geneticin disulfate (G418 sulfate) 59693889-1g 1g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tet System Approved FBS - - 631107-50ML - 22,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Advantage® 2 PCRKit 639207-30Rxns - 69,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Phenol crystals 66917197-1kg 1kg 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
TEMED (N,N,N,N-Tetramethylethylendiamine) 68604730 100gr 14,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tobramycin Base 76303024-1g 1g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,3-Dibromopropane 803279-100ml 100ml 22,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Lipase from porcine pancreas 82941408-25g 25g 12,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gibberellic acid 84003407-1g 1g 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gibberellic acid 84003407-25g 25g 69,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gibberellic acid 84003407-5g 5g 18,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-100mg 100mg 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-100g 100g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-25g 25g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-500g 500g 49,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
D-(+)-Galactose 90005063-5g 5g 1,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde 50% aq soln 90005257-100ml 100ml 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, pure, from bovine skin, Ph.Eur,USP 90005605-100g 100g 12,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Gelatin powdered, pure, from bovine skin, Ph.Eur,USP 90005605-500g 500g 59,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium acetate 90018486-100g 100g 3,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Potassium acetate 90018486-500g 500g 9,800,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Silver nitrate-25g 90018719-25g 25gr 24,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Silver nitrate-5gr 90018719-5g 5g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Polyethylenimine 90019141-1g 1g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
plolyethyleneimine 90019141-25g 25g 32,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
plolyethyleneimine 90019141-5g 5g 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Citric acid monohydrate, ACS Grade 90025391-500g 500g 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Streptavidin-1mg 90028246-1mg - 18,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lecithin liquid from Soy bean 90029399-100g 100g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lecithin liquid from Soy bean 90029399-250g 250g 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Lecithin liquid from Soy bean 90029399-25g 25g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide-(DMSO) 90032283-1Lit 1lit 19,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free) - - 9151AM-1ML - 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer I 9154-1.25ml - 1,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
2X GC Buffer II - بافر 2X GC II 9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -6X 1vial - لودینگ بافر 6X 9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -10X 1vial 9157-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Esay Dilution-1ML 9160-1ML - 2,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa - کیت جداسازی DNA ژنومیک از انواع نمونه های گیاهی 9194 100T 16,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Nucleo Cassette 941-0002-10 - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
High Reverse Transcriptase (RNase H-, 2000 U) 9k-005-0005-2000u 2000U 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-100ml - 900,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-4L - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alcian blue 8GX A0298-5gr 5gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem - هماتوکسیلین A3865-25g 25G 29,500,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem A3865-5g - 7,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-1g 1g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate-1g A762203-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate - آموکسی سیلین تری هیدرات A762203-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-10g - 36,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-1g - 7,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-50g - 99,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Bovine Serum Albumin A9418-5g 5g 19,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Abscisic acid (+)(Dormin, ABA.SIZE.100MG) AB0001-100 MG 100mg 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetylcholine chloride AB0002-5G 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow GG AB0011-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alkali blue 6B AB0016-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-5G 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt AB0020-1g 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt 5gr AB0020-5G 5g 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 25gr - آمپی سیلین سدیم سالت AB0028-25gr 25gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-100G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-80g - 1,750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bromide AB0057-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium carbonate AB0058-.500G 500gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, tribasic AB0060-250G 250gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin, trihydrate AB0064-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Arabinose AB0071D-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arabinose.SIZE.25G - ال-آرابینوز AB0071L-25G 25gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-100g 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, tribasic trihydrate AB0073-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthraquinone AB0087-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091 250g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-5g 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.25G AB0206-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.5G AB0206-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ATP,100mM Solution AB0311-50ul 50UL 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ATP,100mM Solution AB0311.SIZE.0.25ML 0.25ml 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetamide AB0687-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetosyringone .SIZE.1G AB1111-1gr 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase R-100u AB286929-100u 100U 29,500,000 Carbosynth افزودن به سبد خرید
Acriflavine hydrochloride AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Aniline - آنیلین AC1710-100ML 100ML 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trypan Blue Solution 0.4% ,50ml ACG01-50 - 1,500,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
ADA buffer AD0003-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine, neutral AD0009-25G 25G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.10G AD0022-10G 10g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.500G AD0022-500g - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.5G AD0022-5G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.10G - آلبومین AD0023-10g 10g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1G AD0023-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G - آلبومین AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.5G AD0023-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amido black 10B AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-1g 1g 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amphotericin B AD0030P-5G 5g 33,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5mg/mL, BSA, 2mL.SIZE.2ml. AD0069-2ml 2ml 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-25gr 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium acetate ADB0032-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G ADB0040-500gr 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spin Column Gel DNA Extraction Kit AMB-GS01-25 - 4,950,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
ADA buffer disodium salt Ab0005-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 5gr - - Ab0028-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium oxalate hydrate Ab0070-500g 500g 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ACES - - Ad0004-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35) B0217-250G 250G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bismuth (III) citrate B0466-100G 100G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.10G - - BB0025-10G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.1G BB0025-1g - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.500G BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BCIP toluidine salt BB0072-100MG 100MG 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin 1gr - D-بیوتین BB0078-1gr 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.100G BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.25G - بیس تریس BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-GAL BB0083-100MG 100mg 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BEEF Extract BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Barium acetate BB0116-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzimidazole BB0125-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, free acid BB0130-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, monosodium salt BB0131-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-25g BB0133-25g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-5g BB0133-5g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Brilliant green BB0242-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, free acid BB0244 25G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bicine BB0266-100G 100G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bicine BB0266-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, sodium salt BB0627-5G 5gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
6-Benzylamino purine BB0743-25G - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
6-Benzylamino purine BB0743-5g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Basic fuchsin, certified BB1111-5G 5gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.1G BB2230-1g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.25G BB2230-25gr 25g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromophenol blue.SIZE.5G BB2230-5g 5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-250g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue, sodium salt BD0048-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green free acid BD0159-5G 5G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, - - BR581-96N - 750,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Well 2ml Deep Plate 10*96well, Natural, Edge Filled, BR581-96N 10*96wells 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Well 2ml Deep Plate 96, 10Plate*96 Natural, Edge Filled, Sterile, BR581-96NS 10*96Plates 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pUCM-T Cloning Vector Kit BS435-20 preps 20preps 27,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre BS91315-50prep 50Prep 22,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker BSM0431-1ml 1ml 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL - 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band BSM0661-250ul 250ul 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TCA Protein Precipitation Kit BSP011-50 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Universal Protein Sediment Reagent BSP012-100 Preps - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE BT215-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE BT225-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile BT225-S-100 - 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT613-NS 1000pcs 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-100ul - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10-250kDa WideRange Blue-RedTwo Color ProteinLadder, Prestained BZ0010R-500ul - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G CB0035-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G CB0035-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G CB0037-25gr 25gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G CB0037-5gr 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium carbonate, anhydrous CB0052-100g 100g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid.SIZE.500G CB0055-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-100G 100G 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-25g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine - - CB0088-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide CB0105.SIZE.100G 100gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.100G CB0108-100gr 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHES CB0115-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-250G 250gr 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol 50gr - کلرامفنیکل CB0118-50gr 50gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine - - CB0132-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride. monohydrate - - CB0133-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium acetate monohydrate CB0249-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium hydroxide CB0256.SIZE.500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium phosphate, dibasic, dihydrate CB0262-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Carnitine (Vitamin BT ) CB0272-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-(+) Cellobiose CB0278-5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol CB0293 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol CB0293 1gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chloro-1-naphthol - 4کلرو1نفتول CB0293-10G 10gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chlortetracycline, hydrochloride - کلرتتراسایکلین هیدروکلراید CB0297-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-5g CB0298-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Choline chloride CB0299-100G 100G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Choline chloride-500g CB0299-500g - 34,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTP 100mM Solution CB0321-50ul 50UL 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Colchicine - کلشی سین CB0322-100MG 100mg 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatine hydrate CB0326-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-25G 25G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-5G 5gr 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332-25g 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.1G CB0346-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.5G CB0346-5gr 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CELLOTION-10% - CELLOTION محلول شوینده سلولی CB051 100ml 13,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.100G - کیتوزان CB0660-100gr 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan CB0660-500G 500G 59,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.50G CB0660-50g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.5G CB0660-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
4-Chlorophenoxyacetic acid CB0720-100G 100G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-100mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-1g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-500mg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-5g - 98,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) acetate hydrate CB3050-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) chloride hydrate CB3090-250G 250G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin-Streptomycin Solution 25ml CCA0010-25 - 550,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Penicillin-Streptomycin Solution 50ml CCA0010-50 - 950,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Trypsin-EDTA 0.25% .1X CCM002-50 - 900,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Cresol red , sodium salt CD0037C 25gr 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.500G CD0050-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.50G CD0050-50G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPS CD0110-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPSO CD0113-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cytosine CD0138-10G 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-100G 100g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Carbenicillin disodium - کاربنسیلین CDJ469-1g 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/200mm Communis Chromatography ColUMns CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/400mm Communis Chromatography Columns CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10/500mm Communis Chromatography Columns CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/200mm Communis Chromatography Columns CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
16/300mm Communis Chromatography Columns CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CASEIN CN5204 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-5kg - 49,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g Cb0038-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200 - DNA پلیمراز TSG D0081-200U 200u 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TSG PLUS DNA POLYMERASE ,5U/UL D0088-200U 200U 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML D0231-500ml 500ml 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glyoxal, 40% solution D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 23 mm D0405 Meter 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing12KD Sigma 32mm D0530 Meter 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Dialysis Tubing 43mm sigma D9527 Meter 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
2'-Deoxythymidine DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEAE DExtraran DB0147-10G 10G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-1ml 1ml 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml 5ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154.SIZE.100ML 100ml 145,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-50g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
RNase & DNA Away DB0339-200ML 200ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide DB0431-50G 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.500G DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DiethylAmine DC3320-500ML 500ML 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
dNTP mixture (10mM) 0.5ML DD0056-0.5ml 0.5ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DIPSO free acid DD0166D-25G 25G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,7-Dichlorofluorescein DD1220-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethylglyoxime sodium salt DD1221-100G 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Denaturing solution DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG 100MG 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica gel with moisture indicator DSG110-1KG - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica Gel Dryer DSG111-1PK - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U EADN01-1000U - 5,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
EDTA, Free acid.SIZE.500G EB0107-500gr 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-25G 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ethidium bromide [EB; EtBr].SIZE.1G EB0195 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.1G EB0433-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr EB0437 100gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA zinc (II), disodium salt EB6666-100G 100G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rnase A 10mg/ml EBRN01-1ml - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Bromocresol green, sodium salt ED0087-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,free acid.SIZE.25G EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y . free acid - - EE0190-100g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Two-Color 6X loading Buffer 1ml EP001 - 295,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
Agar A - آگار FB0010-500G 500G 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, disodium salt FB0203-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D(-)-Fructose FB0213-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-50g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, free acid FB0463-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
فیلتر سرسرنگی 0.22 تک عددی-Filter Bio FBS25CA022S-1 عدد 380,000 Filter Bio افزودن به سبد خرید
5-FU, 5-Fluorouracil FD0080.SIZE.5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde,50% solution 100ml G0875-100ml - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TRYPTONE POWDER .SIZE.100G G211(TG217)-100 G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TRYPTONE POWDER .SIZE.500G G211(TG217)-500 G 500g 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE E GELATIN PEPTONE G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone A From Meat G213 500G 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G G213-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone B SOY Protein G214 500G 27,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone B SOY Protein G214-100G 100G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone D Protease Peptone G241-500G 500G 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256-100G - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PolyPeptone G258-100G 100G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone C Peptonized Milk G292-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate 1gr - جنتامایسین سولفات GB0217-1G 1gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.25G GB0217-25g - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate.SIZE.5G GB0217-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G GB0218-500G 500gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-25g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-500G 500gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-5g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine.SIZE.100G GB0224 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-500G - 42,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-5g 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 1g GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione oxidized 500mg GB0228-500mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutathione reduced GB0229 5g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.2.5KG GB0235 2.5K 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.500G GB0235-500G 500 gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G GB0242-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.1kg GB0242-1kg - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.250G GB0242-250g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.25KG GB0242-25kg 25kg 595,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech GB0242-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.5KG GB0242-5kg - 135,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-0.25ml 0.25ml 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-50ul 50UL 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-250G 250g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-G-6-P . disodium . dihydrate - گلوکز-6- فسفات، نمک دی سدیم، هیدراته GB0481-1g - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.250G GDR0244 250gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.100G GDR0244-100g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244-1KG 1KG 43,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.20KG GDR0244-20kg 20kg 750,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.500g GDR0244-500g - 26,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G - ال هیستیدین هیدروکلراید HB0330 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride HB0330-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine dihydrochloride HB0501-5G 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine diphosphate HB0502-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511.SIZE.50G - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide HB0526-25G 25G 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-5G - - HB0526-5G - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ilter Membranes-aquo System HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),5U/ UL.SIZE.1KU - تک دی ان ای پلیمراز های پیوریتی HTD0078 1000U 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAQ DNA POLYMERASE-500U - - HTD0078 - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
... I905135 95,000,000 TRC افزودن به سبد خرید
ICE BAG.SIZE.1 IB003 Pack 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 1g IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG IB0168-25gr 25gr 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 5g IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.100G IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.25G IB0277-25g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.50G IB0277-50g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 10gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-myo-Inositol IB0536-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iodine - ید IB0538.SIZE.100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
3-Indole-acetic acid sodium salt IB0724-5g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-250G 250g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-5g 5g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ICE PACK ICE - 15,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 1g KB0286-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 5g KB0286-5G 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-25G 25gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kinetin KB0745-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-50g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-5G 5g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-10g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-500G 500G 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G LC4280 500gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Lactose, monohydrate.SIZE.250G LC4280-250g - 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme - لیزوزیم LDB0308-25G 25G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lysozyme .SIZE.5G - لیزوزیم LDB0308-5G 5g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10X PBS Solution(100ml) LQ001-100 - 950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TBE Buffer(100ml) LQ002-100 - 1,500,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution LQ003-100 - 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TE Buffer(100ml) LQ004-100 - 1,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Potassium Phosphate buffer PH 7.4 -100ml LQ005 - 1,500,000 Zymo research افزودن به سبد خرید
T4 Polynucleotide Kinase - 100 units M0201S-100u 100U 9,500,000 NEB افزودن به سبد خرید
T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase) – 100 units M0204S-100u 100U 5,950,000 NEB افزودن به سبد خرید
T7 RNA Polymerase – 1000 units M0251S-1000u 1000U 11,000,000 NEB افزودن به سبد خرید
E.coli Poly (A) Polymerase – 25 units M0276S-25U 25U 14,500,000 NEB افزودن به سبد خرید
Minimum Essential Medium Eagle M0518-1L - 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-500G 500gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol.SIZE.100G MB0335 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol MB0335-500G 500G 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
b-Mercaptoethanol.SIZE.100ML MB0338 100ml 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-100G 100g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate - - MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-100g - 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-5G 5g 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-100G 100gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannose MB0554-100G 100G 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese acetate, tetrahydrate MB0600-250G 250G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Melatonin-5g MB0605-5g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylamine hydrochloride MB0613-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl blue, sodium salt MB0614-50G 50g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red.SIZE.25G MB0627 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red sodium salt MB0628-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mycophenolic acid MB0640-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MU-Gal .SIZE.250MG - 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside MB1136 250mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Malachite green oxalate MD0330-50G 50G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mucic acid MD1225-50G 50gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, sodium salt MDB360S-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-500G 500G 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MALT EXTRACT MJ873(G257)-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MALT EXTRACT MJ873(G257)-500G 500g 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.1KG MRB0328 - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.50G MRB0328-50g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norleucine N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norvaline N4058-5G 5G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pNPP-Na.SIZE.5G NB0365 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - نئومایسین سولفات NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate - - NB0366-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neomycin sulfate hydrate NB0366.SIZE.100G - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin-1g NB0390-1g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nystatin NB0390-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-100mg - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-(1-Naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride NB0650-10G 10g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide NB0659-250G 250gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinamide - نیکوتینامید NB0659-50g 50g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinic acid (NIACIN) NB0660 250gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nicotinic acid (NIACIN NB0660-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-250G 250g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-50G 50g 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Naphthaleneacetic acid potassium salt - NB0730.100G - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-Naphthoxyacetic acid NB0731-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.1G ND0363-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.25G ND0363-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.5G - - ND0363-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ONPG ND0382-1G 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Nitro-2-naphthol-3,6 ND1226-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G NDB0379-1G 1gr 27,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG NDB0379-250MG 250mg 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
-45-9Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385-100ML 100ml 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange II O14Z25-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-25G 25G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-1g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-5g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oil Red O.SIZE.50G OD0395-50G 50g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxalic acid. dihydrate - اسید اگزالیک 2 آبه OD0400-250g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-1mu - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-5mu - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyronin B P0724-5G 5gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pH Standard solution pH11.0 P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma P3889-25g - 29,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma P3889-5g - 7,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135-25g 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G - - PB0135-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.100G PB0422-100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.25G PB0422-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.500G PB0422-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.5G PB0422-5g 5g 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-1g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-25g - 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF 5gr PB0425-5G 5g 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG4000.SIZE.100G PB0431-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 8000 .SIZE.100G - - PB0433-100g 100gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone) PB0436 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium chloride PB0440-250g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium hydroxide PB0441 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.250G PB0443 250g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.50G - یدید پتاسیم PB0443-50gr 50gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680.SIZE.100G 100gr 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-100G 100g 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pancreatin-8.0 PB0681-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-25g PB0714-25g - 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-5g PB0714-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750 100G 26,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-25g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-25g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyridoxal hydrochloride PB0795-5G 5gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, disodium salt PB4959-25G 25G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, free acid PB4979-25G 25G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfite PB6688-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G PC6880 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G PC6880-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T - فسفات بافر سالین PD0435 1 tablet 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium ferricyanide PD0442-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propylene glycol ( 1,2-Propanediol) PD0450-500ML 500ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, sodium salt PDB0434-100G 100G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG PJ593-25mg - 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution PL012-100ML - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proflavine hydrochloride PN1227-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS PP3322 - 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gel Blot Paper . 20x20 cm PP3324-1PK - 21,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G 500G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine hemisulfate salt monohydrate QB0802-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی ALP QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPARC QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen - پرایمر اختصاصی RB1 QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی BGLAP QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen - پرایمر اختصاصی SPP1 QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen - کیاژن افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate Qb0803-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Taq DNA polymerase 50 unit - - R001Q - 5,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX R005-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box (10cc) R006-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Well Centrifuge Tube Box R007-G Pack 400,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mgcl2 PCR-Grade 50mM-1.25ml R01050-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Prime Star 50unit R010Q - 32,000,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 - 350,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Rosaniline chloride R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL R567-C Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rhodamine B RB0464-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribonuclease inhibitor.SIZE.1KU RB0478-1KU - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribostamycin sulfate salt RB0807-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-5G - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-10G 10G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-25gr 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor RC218-25.SIZE.2UG - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 100g RD0470 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 25g - - RD0470-25g 25g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 5g RD0470-5g 5g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-2.5KG 2.5KG 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EmeraldAmp MaxHS PCR Master Mix TaKaRa 40t RR330Q 1 ml 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) RT4171-25ML 25ML 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll Rack0.2 - 400,000 Global Roll افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT S003-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID S004-G Pack 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan black B S0593-5G 5gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID S204-G Pack 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505-100G 100G 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507-100G 100gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.50G S507-50g 50g 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-500gr 500g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SDS.SIZE.100G SB0485 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.100G - - SB0491-100g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.250G SB0491-250g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.50G SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.250G SB0494-250g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sucrose .SIZE.500G SB0498-500g 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610-50G 50gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610.SIZE.250G 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O SB0815-100g - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-100g SB0817-100g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g SB0817-250g - 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate-250g SB0829-250g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium benzoate SB0833-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bromide SB0837-250G 250gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium butyrate SB0838-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-100g - 34,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium cholate, hydrate SB0841-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cromolyn sodium salt SB0843-5G 5G 6,949,998 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-10g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G SB0879-500g 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium pyruvate.SIZE.100G SB0884-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium salicylate SB0885-250G 250G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium succinate, dibasic, hexahydrate SB0889-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiocyanate.SIZE.250G SB0897 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sorbic acid SB0899-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901-1g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Starch soluble - نشاسته SB0904-500G 500gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan IV (sudan Red 4 SB0914-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfur sublimed SB0917-250G 250gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-5G 5g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Saponin SB4521-25G 25gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-1kg - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-2.5kg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium Bismuthate SB7820-25G 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate - سدیم فسفات تری بیسیک 12 آبه SC8240-500g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium nitrate SD0484-500g 500g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-100 100pcs 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-50 - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal SD5007 plate 2,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-100 - 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-50 - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Broth Powder, Miller, 250g - محیط کشت LB براث SD7002(S518)-250G 250gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Agar Powder, Miller, 250g SD7003(S519)-250G 250gr