لیست قیمت و محصولات Molecular Biology Kits - کیت های بیولوژی مولکولی

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 09:01 | 18 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Tet System Approved FBS - - 631107-50ML - 22,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa - کیت جداسازی DNA ژنومیک از انواع نمونه های گیاهی 9194 100T 16,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents 25ml BS409A-25ml 25ML 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-RNA Reagents SIZE.100ml BS410A-100ml 100ml 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10Spin Column Plasmid DNA Mini Preps Kit 50pr BS413-50preps 50preps 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ONE-4-ALL Genomic DNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps BS88503-50 preps 50preps 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre BS91315-50prep 50Prep 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Membrane,Nuclear & Cytoplasmic Protein Extraction Kit 50prep - کیت استخراج پروتئین از سیتوپلاسم، هسته و غشا-50تستی BSP002-50prep 50preps 19,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps - کیت جداسازی سریع DNA از قارچ-50تستی FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution PL012-100ML - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) RT4171-25ML 25ML 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-100 - 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-50 - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-100 - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl SD5008-50 - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SanPrep Column microRNA Mini-Preps Kit SK8811-50PRES 50PRES 17,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Retro Nectin Dish 1 plate - - T110A - 5,950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
COVID-19 Viral RNA Extraction Kit (EZ-10 Spin Column), 50 Preps VT9200-50RXN - 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Rapid Blood RNA Isolation Kit BT4182 10preps ناموجود BioBasic
2 One-Tube Plant Genomic DNA Extraction Kit PT71816 100preps ناموجود BioBasic
3 pOptiVEC™-TOPO® TA Cloning® Kit 12744-017 kit ناموجود Invitrogen
4 100x BioLyte® 3/10 Ampholyte 1632094 1pack ناموجود Biorad
5 CellAmp™ RT-PCR for Direct Prep Kit (Real Time) & Protein Analysis 3733Q 25 preps ناموجود TaKaRa
6 LDH-Cytox Assay Kit 426401 None ناموجود Biolegend
7 DNA Ligation Kit, Mighty Mix 6023 100 Rxns ناموجود TaKaRa
8 DNA Ligation Kit Mighty Mix (20 react) 6023Q ناموجود TaKaRa
9 Xfect Transfection Reagent 631316 None ناموجود TaKaRa
10 RNase - OFF 500 ml 9037 500ml ناموجود TaKaRa
11 Suprec 01 50 rect 9040 100T ناموجود TaKaRa
12 Rapid animal G-DNA AT4780 10prep ناموجود BioBasic
13 T4 DNA LIGASE, 5U/UL.SIZE.200U B1125-200U None ناموجود BioBasic
14 EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-preps Kit.SIZE.50 Pre BS1361-50 preps 50preps ناموجود BioBasic
15 DNA Blunting & Ligation Kit BS243-10 Preps None ناموجود BioBasic
16 EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit .SIZE.50 preps BS353-50 preps 50 preps ناموجود BioBasic
17 EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit SIZE.100 preps BS354-100preps 100 preps ناموجود BioBasic
18 EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit.SIZE.50 prep BS363-50preps 50preps ناموجود BioBasic
19 EZ-10Spin Column PCR Products Purification Kit 100preps BS364-100preps None ناموجود BioBasic
20 EZ-10 Cleanup Minipreps Kit BS367-50 PREPS 50 PREPS ناموجود BioBasic
21 EZ-RNA Reagents 10ml BS409A-10ML None ناموجود BioBasic
22 EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit SIZE.100 preps BS414-100preps 100 preps ناموجود BioBasic
23 EZ-10Spin Column Bacterial DNA Mini Preps Kit 50pr BS423-50 preps 50 preps ناموجود BioBasic
24 EZ-10 Spin Column Animal DNA Mini-Preps Kit BS427-50 PREPS 50preps ناموجود BioBasic
25 pUCM-T Cloning Vector Kit BS435-20 preps None ناموجود BioBasic
26 PCR Product Cloning Kit BS436-100PREPS None ناموجود BioBasic
27 EZ-500 SpinColumn PlasmidDNA Maxi-preps Kit BS466-20preps None ناموجود BioBasic
28 Fast DNA Ligation Kit(5U/UL,T4) 10RXN BS511-10RXN None ناموجود BioBasic
29 Fast DNA Ligation Kit(5u/ul.T4) BS512-50 Rxn None ناموجود BioBasic
30 EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-PrepsSuper Kit.SIZE20 Preps BS583-20 preps 20preps ناموجود BioBasic
31 EZ-10Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit 100prep BS584-100prep 100preps ناموجود BioBasic
32 EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit BS614 250 preps ناموجود BioBasic
33 EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit BS654 250 preps ناموجود BioBasic
34 EZ-10 Spin Column Endotoxin-Free Plasmid DNA Miniprep Kit BS71918-50preps None ناموجود BioBasic
35 EZ-DNA Reagents BS8202-100 Preps 100 Preps ناموجود BioBasic
36 EZ-10 Spin Column Animal Total RNA Mini-Preps Kit BS82312 50 preps ناموجود BioBasic
37 EZ-10 Spin Column Blood RNA Mini-Preps Kit BS82313 50preps ناموجود BioBasic
38 EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit BS82314-50 PREPS 50preps ناموجود BioBasic
39 EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit BS8257-50 PREPS 50 PREPS ناموجود BioBasic
40 One-Tube Tissue DNA Extraction Kit BS8401 100 preps ناموجود BioBasic
41 One-Tube Clinical Sample DNA Extraction Kit.SIZE.100 Preps BS8403-100prep None ناموجود BioBasic
42 One-Tube Bacteria DNA Isolation Kit BS8413 100 PREPS ناموجود BioBasic
43 Rapid Bacteria RNA Isolation Kit BS8625.50 PREPS 50preps ناموجود BioBasic
44 All-In-One DNA/RNA/Protein Miniprep Kit.SIZE.50 Preps BS88003-50prep 50preps ناموجود BioBasic
45 EZ-10 DNAaway RNA Mini-Preps Kit BS88133-50 PREPS None ناموجود BioBasic
46 All-In-One DNA/RNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps BS88203-50prep 50preps ناموجود BioBasic
47 EZ-10 Total RNA Miniprep KitSIZE.50 Preps BS88583-50 preps 50preps ناموجود BioBasic
48 EZ-10 Spin Column Fungal RNA Mini-Preps Kit BS91915 50 PREPS ناموجود BioBasic
49 Total Protein Extraction Kit .SIZE.50Preps BSP003-50prep 50preps ناموجود BioBasic
50 One Step Plant Active Protein Extraction Kit BSP004-20PREPS None ناموجود BioBasic
51 Rapid Blood DNA Extraction Kit BT4782 50preps ناموجود BioBasic
52 EZ DNA Methylation-Gold. Spin-Column D5005 None ناموجود Zymo research
53 RNase & DNA Away DB0339-200ML 200ml ناموجود BioBasic
54 Rapid Fungal RNA Extraction Kit.SIZE.50 Preps FT71416-50PREPS 50preps ناموجود BioBasic
55 Annexin V-FITC Apoptosis Kit KA0714 1 Kit ناموجود Abnova
56 Annexin V-FITC Apoptosis Kit (Premium) using SYTXO green dye and annexin V-FITC for apoptosis detection. KA0715 1 Kit ناموجود Abnova
57 Caspase-1 Assay Kit (Colorimetric) KA0727 None ناموجود Abnova
58 Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) KA0740 kit ناموجود Abnova
59 LDH-Cytotoxicity Assay Kit KA0785 1Kit ناموجود Abnova
60 Ammonia Assay Kit KA0810 1Kit ناموجود Abnova
61 Glucose Assay Kit KA0831 1Kit ناموجود Abnova
62 Thioredoxin Reductase Assay Kit KA0883 None ناموجود Abnova
63 Senescence Detection Kit KA0899 None ناموجود Abnova
64 JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit KA1324 None ناموجود Abnova
65 MTT Cell Viability Assay Kit KA1606 Kit ناموجود Abnova
66 ATPase/GTPase Assay Kit KA1610 1Kit ناموجود Abnova
67 Caspase Substrate Assay Kit (Colorimetric) KA3694 Kit ناموجود Abnova
68 Gibco™ EpiLife™ CF Kit MEPICF500 None ناموجود Thermo
69 Premix WST-1 Cell Proliferation Assay System MK400 2500test ناموجود TaKaRa
70 LDH Cytotoxicity Detection Kit MK401 2,000 Tests ناموجود TaKaRa
71 Apoptosis Assay: In situ Apoptosis Detection Set MK500 20 Assays ناموجود TaKaRa
72 Rapid Plant RNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps PT4191 50preps ناموجود BioBasic
73 One-Step SYBR® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) RR066A 100 Rxns ناموجود TaKaRa
74 EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-1pcs None ناموجود BioBasic
75 EZ-DNA Reagent SK8201-100 Preps None ناموجود BioBasic
76 EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit SK8253-50preps 50preps ناموجود BioBasic
77 EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit SK8254-100 PRE 100 PRE ناموجود BioBasic
78 EZ-10 Spin Column Plant Genomic DNA Mini-Preps Kit SK8262-100 PREPS 100 PREPS ناموجود BioBasic
79 EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps ST82316-50 Preps 50 preps ناموجود BioBasic
80 One-Tube Swab DNA Extraction Kit.SIZE.20 Preps T71612 20preps ناموجود BioBasic
81 Rapid Viral RNA Extraction Kit.SIZE.50 Preps VT4184 50preps ناموجود BioBasic
82 One-Tube Virus DNA-Extraction Kit VT4786 100preps ناموجود BioBasic
83 EZ-10 Spin Column Viral DNA Mini-Preps Kit VT81812 50preps ناموجود BioBasic
84 EZ-10 Spin Column Viral Total RNA Extraction Kit VT82112 50preps ناموجود BioBasic
85 کیت استخراج آر ان ای توتال-SV Total RNA Isolation System Z3100-50prep None ناموجود Promega