لیست قیمت و محصولات Cell Culture, Culture Media & Related - کشت سلول، محیط کشت و مرتبط

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 09:01 | 39 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Dynabeads™ Human T-Expander CD3/CD28 11141D-2ml - 70,000,000 Invitrogen - اینویتروژن افزودن به سبد خرید
RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen 51800-019 1lit 3,500,000 Invitrogen - اینویتروژن افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem A3672-10ml - 7,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
BEEF Extract BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927 - CELLOTION محلول شوینده سلولی CB051 100ml 9,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CARRAGEENAN CN1138-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ficoll 400.SIZE.25G F760014-25g - 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ficoll 400.SIZE.5G - فیکول 400 F760014-5g 5 gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
AGAR A FB0010-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEPTONE E GELATIN PEPTONE G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Agar D, Purified Agar G243-100G 100G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256-100G - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PolyPeptone G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.250G HB0264 250gr 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, free acid .SIZE.50G HB0264 50gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES free acid HB0264-1KG 1Kg 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Minimum Essential Medium Eagle M0518-1L - 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-100G 100g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Non-Fat Powdered Milk NB0669-50G 50g 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Starch soluble - نشاسته SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Broth Top Agar SD7004-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
LB Lennox Agar SD7006-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB BROTH.SIZE.250G SD7007 - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SOB AGAR SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Broth SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZCYM Agar SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Broth SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZYM Agar SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Broth SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NZM Agar SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YT Agar SD7017-250g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Agar SD7020-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2x YT Top Agar SD7021-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YPD Agar SD7023-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
M9 Medium SD7024-250G 250G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Medium SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
YM Agar SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L broth powder - پودر L broth T904 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 DNase I Solution (1 mg/mL) 0-7900 1ml ناموجود StemCell
2 FBS GIBCO 500ml 10270-106 500ml ناموجود Gibco
3 مولر هینتون آگار - 500گرمی-مرک 1054370500 None ناموجود Merck
4 نوترینت آگار-500گرمی-Merck 1054500500 None ناموجود Merck
5 محیط کشت مکانکی آگار-Merck-500g 105465500 None ناموجود Merck
6 MR-VP broth-Merck 105712-500g None ناموجود Merck
7 LB agar (MILLER)-500g-Merck 1102830500 None ناموجود Merck
8 LB Broth Merck 500gr 1102850500 None ناموجود Merck
9 MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) 11140050 None ناموجود Invitrogen
10 Skim milk powder 115363 500g ناموجود Merck
11 Antibiotic-Antimycotic (100X) 15240062 None ناموجود Invitrogen
12 متانول-2.5لیتری-Acros 177150025 None ناموجود Qlab
13 Trypsin EDTA Invitrogen 100ml 25200056 None ناموجود Invitrogen
14 DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement 31331-028 500ml ناموجود Invitrogen
15 DMEM, powder, low glucose, pyruvate 31600-034 1lit ناموجود Invitrogen
16 DMEM powder 10 lit Low glucose 31600-083 10lit ناموجود Invitrogen
17 RPMI 1640 Powder 1lit Invitrogen 31800-014 1lit ناموجود Invitrogen
18 Nutrient Broth- Applichem 413793.1210-500g None ناموجود Acros
19 RPMI 1640 Powder 10lit Invitrogen 51800-035 10lit ناموجود Invitrogen
20 Skim Milk Powder 70166-500G 500G ناموجود Sigma
21 Cell Counting Kit - 8 96992-100TESTS-F None ناموجود Sigma
22 Nonfat dried milk powder-1kg-Applichem A0830-1kg None ناموجود Applichem
23 Agar Bacteriology grade- Applichem A0949-500g None ناموجود Applichem
24 Peptone from meat- Applichem A1835-500g None ناموجود Applichem
25 Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem A3672-100ml None ناموجود Applichem
26 Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem A3672-50ml None ناموجود Applichem
27 LB-Medium- Applichem A6666-500g None ناموجود Applichem
28 DMEM High Glucose Sodium Pyrovate-500ML AC005-0500 None ناموجود Aminsan
29 CELLBANKER 1plus CB022  20ml ناموجود TaKaRa
30 CELLBANKER 2 CB032  20ml ناموجود TaKaRa
31 STEM-CELLBANKER CB042  20ml ناموجود TaKaRa
32 STEM-CELLBANKER CB044S  4ml ناموجود TaKaRa
33 STEM-CELLBANKER GMP grade-20ml CB046 20ml ناموجود TaKaRa
34 STEM-CELLBANKER GMP grade CB047 4*20 ml ناموجود TaKaRa
35 CARRAGEENAN CN1138-250g None ناموجود BioBasic
36 CARRAGEENAN CN1138-25g None ناموجود BioBasic
37 CASEIN CN5204 500gr ناموجود BioBasic
38 DMSO 100ml Sigma D2650 None ناموجود Sigma
39 Dimethyl sulfoxide (DMSO) Cell Culture Grade D2650-10ML 10ml ناموجود Sigma
40 DMSO Sigma 100ml D8418 None ناموجود Sigma
41 Agar A FB0010-500G 500G ناموجود BioBasic
42 AGAR B FB0012-100G 100gr ناموجود BioBasic
43 Agar B FB0012-500G 500G ناموجود BioBasic
44 YEAST EXTRACT .SIZE.500G G0961-500 G 500gr ناموجود BioBasic
45 Agar C G1253 500G ناموجود BioBasic
46 AGAR C G1253-100G 100gr ناموجود BioBasic
47 TRYPTONE POWDER .SIZE.100G G211(TG217)-100 G 100gr ناموجود BioBasic
48 TRYPTONE POWDER .SIZE.500G G211(TG217)-500 G 500g ناموجود BioBasic
49 Peptone A From Meat G213 500G ناموجود BioBasic
50 PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G G213-100G 100gr ناموجود BioBasic
51 Peptone B SOY Protein G214 500G ناموجود BioBasic
52 Peptone B SOY Protein G214-100G 100G ناموجود BioBasic
53 PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE G241-100G 100gr ناموجود BioBasic
54 Peptone D Protease Peptone G241-500G 500G ناموجود BioBasic
55 Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256 500G ناموجود BioBasic
56 Peptone C Peptonized Milk G292-100G 100G ناموجود BioBasic
57 Peptone C Peptonized Milk G292-500G 500G ناموجود BioBasic
58 Hanks , Balanced Salts,Powder H2387 1lit ناموجود Sigma
59 HEPES free acid SiZE.25gr HB0264 ناموجود BioBasic
60 HEPES, free acid .SIZE.10G HB0264-10G None ناموجود BioBasic
61 Minimum Essential Medium Eagle M0518-10X1L None ناموجود Sigma
62 MTT M2128 1gr ناموجود Sigma
63 Gibco™ EpiLife™ Medium. with 60µM calcium MEPI500CA None ناموجود Thermo
64 MALT EXTRACT MJ873(G257)-100G 100gr ناموجود BioBasic
65 Nutrient Mixture F-10 Ham N6635-10L None ناموجود Sigma
66 Non-Fat Powdered Milk NB0669-250G 250g ناموجود BioBasic
67 Pen/Strep-100ml P06-07100 None ناموجود ایرانی
68 LB Broth Qlab 500gr QB-39-2405 None ناموجود Qlab
69 محیط مولر هینتون براث-Qlab-500g QB-39-3208 None ناموجود Qlab
70 نیترات براث-500گرمی-Qlab QB-39-3306 None ناموجود Qlab
71 PDA-500gr-Qlab QB-39-3606 None ناموجود Qlab
72 Skim Milk-Qlab-500g QB-39-3809 None ناموجود Qlab
73 محیطTSB-500گرمی Qlab QB-39-5208 None ناموجود Qlab
74 Yeast Extract Qlab 500gr QB-39-5701 None ناموجود Qlab
75 محیط اوره براث-Qlab-500g QB-39-7898-500g None ناموجود Qlab
76 Selenit F-Qlab-500g QB-39-9462 None ناموجود Qlab
77 MRS Broth- Qlab- 100g QB-65-2285 None ناموجود Qlab
78 مولر هینتون آگار-100g-Qlab QB-65-3206 None ناموجود Qlab
79 مولر هینتون براث-100g-Qlab QB-65-3208 None ناموجود Qlab
80 محیط استوارت مدیوم-Qlab-500g QB-68-8191 None ناموجود Qlab
81 SS QB-8L-4206 None ناموجود Qlab
82 محیط مولر هینتون آگار 500gr-Qlab Qb-39-3206 None ناموجود Qlab
83 TSI 500g -Qlab Qb-39-4906 None ناموجود Qlab
84 RPMI 1640-10Lit-Capricorn RPMI-A-p10 None ناموجود Aminsan
85 Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement (HKGS) S0015 None ناموجود Thermo
86 YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505-100G 100G ناموجود BioBasic
87 YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507-100G 100gr ناموجود BioBasic
88 LB BROTH, MILLER SD7002(S518)-250G 250gr ناموجود BioBasic
89 LB AGAR BROTH SD7003(S519)-100g None ناموجود BioBasic
90 LB AGAR BROTH SD7003(S519)-250G 250gr ناموجود BioBasic
91 LB AGAR BROTH SD7003(S519)-50g None ناموجود BioBasic
92 LB BROTH LENNOX.SIZE.250G SD7005(S516) None ناموجود BioBasic
93 YT Broth SD7016-250g None ناموجود BioBasic
94 YT Top Agar SD7018-250g None ناموجود BioBasic
95 2x YT Broth SD7019-250g None ناموجود BioBasic
96 YPD Broth SD7022-250g None ناموجود BioBasic
97 TERRIFIC BROTH.SIZE.250G SD7035(DJ980) None ناموجود BioBasic
98 Yeast nitrogen base 250g Sigma Y0626 None ناموجود Sigma
99 LB Broth Agar-Qlab-500g qb-39-2477 None ناموجود Qlab