لیست قیمت و محصولات Biochemicals - مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 09:01 | 504 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Serafol 3,500,000 Serafol افزودن به سبد خرید
Buffer Trixton X 100 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Buffer BSA - بوین سرم آلبومین 1000 1ml 950,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 50 T 15,000,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Paraffin Merck 1kg 107350.1000 - 6,950,000 Merck - مرک افزودن به سبد خرید
Vindoline - ویندولین 13940871-9MG - 13,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-1g 14539311-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid 14539311-50g 50g 22,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Syringic acid-5g 14539311-5g - 4,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-100g 17820272-100g - 4,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g 17820272-250g - 11,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Sillicon Cloride-500ml 201165000 500ml 9,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Copper (II) nitrate trihydrate 99% Acros 20768-250g - 4,950,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-500mg - 1,200,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-5g - 2,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g - 5,500,000 Acros - آکروس افزودن به سبد خرید
Poly(vinyl alcohol)-25gr 363065-25G 25g 9,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
4-Imidazolecarboxylic acid 425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin-5g 49256996-5g - 6,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Resveratrol - - 51852282-100MG - 5,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-10g - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid - تانیک اسید 52612564-1g 1gr 650,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Tannic acid 52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-1G - 1,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
1,3-Dibromopropane 803279-100ml 100ml 18,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Quercetin 86015335-100mg - 3,950,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Quercetin - کورتین 86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
Alcian blue 8GX A0298-5gr 5gr 9,800,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem - هماتوکسیلین A3865-25g 25G 14,500,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem A3865-5g - 3,950,000 Applichem - اپلیکم افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-10G 10G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acridine orange hemi salt A742007-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetylcholine chloride AB0002-5G 5G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow GG AB0011-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin yellow R AB0012-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alkali blue 6B AB0016-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Asparagine monohydrate AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bicarbonate AB0032-100G - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium bromide AB0057-250G 250gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium carbonate AB0058-.500G 500gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, dibasic AB0059-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium citrate, tribasic AB0060-250G 250gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate AB0065-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium molybdate tetrahydrate AB0067-50G 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Arabinose AB0071D-25G 25G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium persulfate [APS] AB0072-500g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, tribasic trihydrate AB0073-500G 500G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthraquinone AB0087-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone - آنترون AB0088-25G 25gr 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Anthrone AB0088-5g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-250G 250G 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Aspartic acid AB0091-50g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine free base AB0205-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acetamide AB0687-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acrylamide.SIZE.100g AB1032-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acrylamide.SIZE.500g AB1032-500g - 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Acetyl-D-glucosamine AB2245-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine hydrochloride AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Aniline - آنیلین AC1710-100ML 100ML 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ABTS, diammonium salt AD0002.SIZE.1G 1gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer AD0003-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Acriflavine, neutral AD0009-25G 25G 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Adenine AD0013-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.10G AD0022-10G 10g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.500G AD0022-500g - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Alanine .SIZE.5G AD0022-5G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-25gr 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Alizarin red S AD0144-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium acetate ADB0032-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G ADB0040-500gr 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium phosphate, monobasic ADB0042-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
ADA buffer disodium salt Ab0005-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ammonium oxalate hydrate Ab0070-500g - 12,000,000 Molekula - مولکولا افزودن به سبد خرید
ACES - - Ad0004-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35) B0217-250G 250G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bismuth (III) citrate B0466-100G 100G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole-4 carboxaldehyde 97% B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.100G BB0044-100g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Boric acid.SIZE.500G BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
BCIP toluidine salt BB0072-100MG 100MG 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin 1gr - D-بیوتین BB0078-1gr 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Biotin .SIZE.5G BB0078-5gr 5G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.100G BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-Tris .SIZE.25G - بیس تریس BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-GAL BB0083-100MG 100mg 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
X-Gal.SIZE.1G BB0083-1gr 1gr 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Barium acetate BB0116-250G 250G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzimidazole BB0125-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Berberine chloride BB0129.SIZE.5G - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, free acid BB0130-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bes, monosodium salt BB0131-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-100g BB0133-100g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride 250g BB0133-250gr 250gr 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-25g BB0133-25g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Betaine hydrochloride-5g BB0133-5g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Brilliant green BB0242-25G 25gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol purple, sodium salt BB0627-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
6-Benzylamino purine BB0743-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Basic fuchsin, certified BB1111-5G 5gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Benzaldehyde BC2140-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromothymol blue, sodium salt BD0048-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green free acid BD0159-5G 5G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G CB0035-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G CB0035-250g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G CB0035-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G CB0037-1G - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G CB0037-25gr 25gr 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250 CB0038-100G 100G 36,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G CB0038-1g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G CB0038-25gr 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium carbonate, anhydrous CB0052-500G 500gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid.SIZE.500G CB0055-500g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine CB0088-100G 100G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cystine - - CB0088-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide CB0105.SIZE.100G 100gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.100G CB0108-100gr 100g 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.25G CB0108-25G 25g 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAB .SIZE.50g CB0108-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine CB0132-100G 100gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine - - CB0132-500g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride, monohydrate CB0133-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Cysteine hydrochloride. monohydrate - - CB0133-500g - 42,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium acetate monohydrate CB0249-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium hydroxide CB0256.SIZE.500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium nitrate. tetrahydrate - کلسیم نیترات 4 آبه CB0258-500g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium phosphate, dibasic, dihydrate CB0262-500G 500gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium sulfate, dihydrate CB0265-50g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Carnitine (Vitamin BT ) CB0272-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-(+) Cellobiose CB0278-5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chlortetracycline, hydrochloride - کلرتتراسایکلین هیدروکلراید CB0297-25G 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-25g CB0298-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholic acid-5g CB0298-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Congo red.SIZE.50G CB0324-50gr 50gr 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatine hydrate CB0326-100G 100G 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-25G 25G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Creatinine CB0328-5G 5gr 3,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride CB0332.SIZE.100G 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.1G CB0346-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Curcumin .SIZE.5G CB0346-5gr 5gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.100G - کیتوزان CB0660-100gr 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.50G CB0660-50g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chitosan .SIZE.5G CB0660-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) acetate hydrate CB3050-100G 100G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CASAMINO ACID CB3060-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Copper (II) chloride hydrate CB3090-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.100G CD0050-100G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate 2.5kg CD0050-2.5kg 2.5kg 33,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride,dihydrate .SIZE.250G CD0050-250G - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPS CD0110-1G 1gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
CHAPSO CD0113-1G 1gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cholesterol CD0122.SIZE.50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cytosine CD0138-10G 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Carbenicillin disodium - کاربنسیلین CDJ469-1g 1g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-50g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Calcium chloride, anhydrous CT1330-5kg - 49,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g Cb0038-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML D0231-500ml 500ml 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glyoxal, 40% solution D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2'-Deoxythymidine DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTT .SIZE.1G - - DB0058-1g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113.SIZE.5G 5gr 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEAE DExtraran DB0147-10G 10G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC DB0154-1ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DEPC .SIZE.5ML DB0154-5ml 5ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dextran sulfate.SIZE.10G DB0160-10gr 10g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-50g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide DB0431-50G 50g 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.500G DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DiethylAmine DC3320-500ML 500ML 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Deoxycholic acid, sodium salt DD0150-50G 50G 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
DIPSO free acid DD0166D-25G 25G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,7-Dichlorofluorescein DD1220-5G 5G 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Dimethylglyoxime sodium salt DD1221-100G 100g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG 100MG 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica gel with moisture indicator DSG110-1KG - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Silica Gel Dryer DSG111-1PK - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA, Free acid.SIZE.500G EB0107-500gr 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G EB0185-100G 100g 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.500G EB0185-500gr 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.1G EB0433-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.25G EB0433-25g 25g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDAC, hydrochloride.SIZE.5G EB0433-5G 5g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr EB0437 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G EB0441 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
esculin, hydrate EB0452-5G 5G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA zinc (II), disodium salt EB6666-100G 100G 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EGTA 25g ED0077 25g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bromocresol green, sodium salt ED0087-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y,free acid.SIZE.25G EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Eosin Y . free acid - - EE0190-100g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, disodium salt FB0203-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iron(II) sulfate . heptahydrate - سولفات آهن 7 آبه FB0461-500g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Fluorescein, free acid FB0463-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Folic acid (Vitamin M) - - FB0466-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glutaraldehyde,50% solution 100ml G0875-100ml - 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.100G G9764-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.25G G9764-25g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gelatin.SIZE.50G G9764-50G 50g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G GB0218-500G 500gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-100g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamic acid GB0221-500G 500gr 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine.SIZE.100G GB0224 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Glutamine GB0224-500G - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.2.5KG GB0235 2.5K 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycine.SIZE.500G GB0235-500G 500 gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
50-01-1Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G GB0242-100G 100gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.1kg GB0242-1kg - 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.250G GB0242-250g - 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.25KG GB0242-25kg - 625,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine hydrochloride, biotech GB0242-500G 500G 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 1gr GB0301 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Glycogen 5g GB0301-5g - 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution GB0332-0.25ml 0.25ml 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gallic acid GB0476-250G 250g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 10gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
G 418 sulfate.SIZE.100mg GDJ958-100mg 100mg 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.100G GDR0244-100g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244-1KG 1KG 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.20KG GDR0244-20kg - 750,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.500g GDR0244-500g - 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, sodium salt HB0265-250G - 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
HEPES, sodium salt HB0265-50G 50g 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G - ال هیستیدین هیدروکلراید HB0330 - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, hydrochloride HB0330-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine dihydrochloride HB0501-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Histamine diphosphate HB0502-5G 5gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-1G HB0526-1g - 1,200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide HB0526-25G 25G 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
N-Hydroxysuccinimide-5G - - HB0526-5G - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hygromycin B.SIZE.50MG HD0230-50mg - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) HD0274-25g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-100g - 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Histidine, monohydrochloride, - - HE806-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
... I905135 95,000,000 TRC افزودن به سبد خرید
IPTG 1g IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG IB0168-25gr 25gr 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
IPTG 5g IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.100G IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Imidazole.SIZE.500G IB0277-500g 500g 29,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
INT dye .SIZE.250MG - رنگ INT IB0280 250mg 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Indigo carmine.SIZE.10G IB0532 10gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-myo-Inositol IB0536-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
myo-inositol IB0536.SIZE.500G - 32,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Iodine - ید IB0538.SIZE.100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
3-Indole-acetic acid sodium salt IB0724-25G 25gr 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-250G 250g 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Isoleucine IB0914-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-250G 250gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Lysine, monohydrochloride LB0171-50g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-10g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Leucine LB0922-500G 500G 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
10X PBS Solution(100ml) LQ001-100 - 950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
10X TE Buffer(100ml) LQ004-100 - 1,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Magnesium acetate, tetrahydrate MB0326-500G 500gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese chloride, tetrahydrate MB0331-1KG 1KG 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese sulfate, monohydrate MB0334-500G 500G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol.SIZE.100G MB0335 100gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Mannitol MB0335-500G 500G 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
b-Mercaptoethanol.SIZE.100ML MB0338 100ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-100G 100g 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, free acid, monohydrate - - MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G - - MB0342 - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-100g - 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Methionine MB0346-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Molybdic acid, sodium salt MB0358-50G 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, free acid MB0360-100G 100gr 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Manganese acetate, tetrahydrate MB0600-250G 250G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Melatonin-5g MB0605-5g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-50G 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Menthol MB0608-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MES, sodium salt MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methylamine hydrochloride MB0613-100G 100G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl blue, sodium salt MB0614-50G 50g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red.SIZE.25G MB0627 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Methyl red sodium salt MB0628-25G 25G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mycophenolic acid MB0640-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MU-Gal .SIZE.250MG - 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside MB1136 250mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Malachite green oxalate MD0330-50G 50G 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Mucic acid MD1225-50G 50gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
MOPS, sodium salt MDB360S-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-100G 100g 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Maltose, monohydrate MIB1184-500G 500G 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.100G MRB0329-100g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADP N0760-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norleucine N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Norvaline N4058-5G 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pNPP-Na.SIZE.5G NB0365 5gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-1g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ninhydrin NB0378-5g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NAD-Trihydrate.SIZE.1G - نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید تری هیدرات NB0641-1G 1gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-100mg - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neutral red NB0652-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Neutral red - - NB0652-5g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.1G ND0363-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.25G ND0363-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Nalidixic acid .SIZE.5G - - ND0363-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
1-Nitro-2-naphthol-3,6 ND1226-25G 25G 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
9016-45-9Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385-100ML 100ml 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange II O14Z25-25G 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-1g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Orange G, sodium salt OB0674-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Ornithine, monohydrochloride OB7771-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oil Red O.SIZE.50G OD0395-50G 50g 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxalic acid. dihydrate - اسید اگزالیک 2 آبه OD0400-250g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-1mu - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polymyxin B sulfate P0319-5mu - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyronin B P0724-5G 5gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propidium iodide P1112-100mg - 48,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
pH Standard solution pH11.0 P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma P3889-25g - 29,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma P3889-5g - 7,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phenol red PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.100G PB0422 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Phenylalanine.SIZE.500G PB0422-500g - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-1g - 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF PB0425-25g - 95,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PMSF 5gr PB0425-5G 5g 24,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PEG 6000 PB0432-500G 500gr 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ponceau S PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.250G PB0443 50gr 23,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium iodide.SIZE.50G PB0443-50gr 50gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sorbate PB0446-100G 100gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-25g PB0714-25g - 15,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phytagel-5g PB0714-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, free acid PB0719-100G 100g 14,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, free acid-25g PB0719-25g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pluronic F-127 PB0750-25g - 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-100g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-25g - 950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfate, anhydrous PB0782-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Proline PB0923-500G - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, disodium salt PB4959-25G 25G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
POPSO, free acid PB4979-25G 25G 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium sulfite PB6688-500G 500gr 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G PC6880 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G PC6880-25g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T - فسفات بافر سالین PD0435 1 tablet 200,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium ferricyanide PD0442-100G 100gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Propylene glycol ( 1,2-Propanediol) PD0450-500ML 500ml 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PIPES, sodium salt PDB0434-100G 100G 16,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Proflavine hydrochloride PN1227-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium acetate.SIZE.100G PRB0438-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium oxalate, monohydrate PT0774-500G 500G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Potassium bicarbonate PT1195-500G 500G 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine hemisulfate salt monohydrate QB0802-25G 25G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate QB0803-5g 5G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Quinine sulfate, dihydrate Qb0803-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rosaniline chloride R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rhodamine B RB0464-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rubidium chloride RB0668-25G 25gr 35,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-10G 10G 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-25gr 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-50G 50gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rose Bengal, sodium sal RB0809-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 100g RD0470 100gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 25g - - RD0470-25g - 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Riboflavin 5g RD0470-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Ribose RD0475-25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-2.5KG 2.5KG 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate RD0489-500G 500G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thioglycolate S0265-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan black B S0593-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermidine trihydrochloride S714272-1G 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium sulfate, anhydrate SB0298-500G 500G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium chloride.SIZE.1KG SB0476 1kg 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-250g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate SB0482-500gr 500g 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
SDS.SIZE.100G SB0485 - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
D-Sorbitol .SIZE.250G SB0491-250g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610-50G 50gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
5-Sulfosalicylic acid, dihydrate SB0610.SIZE.250G 250gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O SB0815-100g - 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O SB0815-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Safranin O-5g SB0815-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Salicylic acid-250g SB0817-250g - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate-250g SB0829-250g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium oxalate SB0829-500G 500G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium benzoate SB0833-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bromide SB0837-250G 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium butyrate SB0838-5G 5gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cromolyn sodium salt SB0843-5G 5G 6,949,998 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-10g - 9,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-25g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium metabisulfite SB0862-500G 500gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium periodate SB0875.SIZE.25G 25gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium pyruvate.SIZE.100G SB0884-100G 100gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium salicylate SB0885-250G 250G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium succinate, dibasic, hexahydrate SB0889-500G 500G 13,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiocyanate.SIZE.250G SB0897 250gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sorbic acid SB0899-500G 500G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan IV (sudan Red 4 SB0914-25G 25G 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfur sublimed SB0917-250G 250gr 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Serine SB1479-25G 25gr 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Saponin SB4521-25G 25gr 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-1kg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-2.5kg - 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium hydroxide pellets SB6789-500g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium Bismuthate SB7820-25G 25gr 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic anhydride SB7835-250g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate - سدیم فسفات تری بیسیک 12 آبه SC8240-500g - 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-100g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic acid SD0496-100g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Succinic acid SD0496-500G 500gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sudan Red 7 B SJ227-10G 10gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 8 SJ547-1G 1gr 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 10 SJ548-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sulfobetaine 12 SJ550-1G 1gr 6,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium bicarbonate Sb0482-100g - 1,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.100MG) T0793-100mg - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.1G) T0793-1g 1gr 15,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.500MG) T0793-500mg 500mg 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(hydroxymethyl) propane T1491-100g - 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TNBT T6756-250MG 250MG 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Trimethoprim T714206-1G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
PBS- 1 tablets T900-1tablets 1Tablets 250,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycine SDS Pwder - پودر تریس گلایسین T901 Pack 750,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris Glycin powder 1 pak T902-1pak - 350,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Tris hydrochloride .SIZE.50G TB0103-50g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TES, sodium salt TB0124-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-100ml - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-500ML 500ml 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Polyoxyethylene-80 (TWEEN 80) TB0562-500ML 500ml 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
2,3,5-Triiodobenzoic acid - TIBA TB0735-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-100G 100gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Threonine TB0919-500G - 55,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAPS, sodium salt TB0920-50G 50G 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-100g - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-500G 500G 17,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tartaric acid TB0925-50g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymine TB0943-100g - 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, free acid TB0944-25G 25G 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymolphthalein TB0945-25G 25G 10,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol TB0946-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tiron TB0951-25G 25G 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride TB0974-100mg - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride TB0974-500mg - 12,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-250G 250g 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tryptophan TB1911-50G 50g 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-100G 100gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-500G - 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Tyrosine TB1932-50G 50g 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tris acetate TD0101-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tricine buffer, free acid-25g TDB0546-25g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TTC (TTZ TDB0558-5G 5gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Thymol blue, sodium salt TN1195-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Triton X-405 TS4449-100ML 100ML 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Uracil UD0564-100G 100gr 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Uridine UD0570-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-500G 500G 49,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
L-Valine VB0172-50g - 7,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Victoria blue B VB0985-25G 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-100g W201502-100g - 12,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-25g W201502-25g - 4,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-500g W201502-500g - 45,000,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-50g W201502-50g - 8,500,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Sodium alginate-5g W201502-5g - 1,950,000 Sigma - سیگما افزودن به سبد خرید
Water DEPC Treated-100ml WB001-100 - 2,950,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Wright's stain (Eosin methyl blue) WB0989-25G 25gr 11,499,999 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 100mg Y4433000-100mg 100MG 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 25mg Y4433000-25mg - 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
NADPH 50mg Y4433000-50mg - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zinc sulfate,heptahydrate ZB2906-100g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zymosan A ZB4250-100MG 100 mg 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Citric acid, monohydrate.SIZE.250G c2123-250g - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Copper Nitrate 250gr ناموجود Acros
2 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
3 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
4 کلرید سدیم-امینسان ناموجود ایرانی
5 بنزن-امینسان None ناموجود ایرانی
6 Ammonium Sulfate 100G ناموجود Acros
7 Chloroform 1lit ناموجود Merck
8 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
9 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
10 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
11 Sodium Hydroxide 1KG ناموجود Merck
12 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
13 Light green SF, Yellowish LD0007 25g ناموجود BioBasic
14 Magnesium chloride, hexahydrate MRB0328 250gr ناموجود BioBasic
15 دی سدیم هیدروژن فسفات 1Kg Acros - None ناموجود Acros
16 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt 03585-1G None ناموجود Sigma
17 Nitrate standard solution 1.19811.0500 None ناموجود Sigma
18 Phosphate standard solution 1.19898.0500 None ناموجود Sigma
19 Nitrite standard solution 1.19899.0500 None ناموجود Sigma
20 Buffer Triton X100 1000 1ml ناموجود TaKaRa
21 استون Merck 2.5lit 100014 None ناموجود Merck
22 Acetonitrile 100030 2/5L ناموجود Merck
23 Rolipram 10MG 10011132-10mg None ناموجود Cayman
24 Zirconium chloride 10026-11-6 25 GR ناموجود Acros
25 Hcl Merck 2.5 lit 100317 None ناموجود Merck
26 Phosphoric acid-2.5Lit-Merck 100573 None ناموجود Merck
27 Phosphoric acid-Merck-2.5Lit 100573-2.5Lit None ناموجود Merck
28 XTT Sodium salt 10060 None ناموجود Biotium
29 اسید سولفوریک Merck 2.5lit 100731 None ناموجود Merck
30 Sulfuric acid-2.5Lit-Merck 100731-2.5L None ناموجود Merck
31 Ethanol 100971 2.5lit ناموجود Merck
32 Ammonium persulfate [APS] 101200 1KG ناموجود Merck
33 DPPH-50mg- Sigma 101835130-50mg None ناموجود Sigma
34 Calcium chloride, dihydrate- 5kg-merck 102382-5KG None ناموجود Merck
35 Cobalt(II) chloride hexahydrate-100g- merck 102539-100g None ناموجود Merck
36 Dimethyl Yellow 103055-10g None ناموجود Sigma
37 Formalin-2.5Lit-Merck 104002 None ناموجود Merck
38 Glycerol 1lit Merck 104091 None ناموجود Merck
39 L-Arabinose 25gr 10498 Acros ناموجود BioBasic
40 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 105228-5G None ناموجود Sigma
41 آمونیاک 105426 2.5lit ناموجود Merck
42 Methanol Merck 2.5 lit 106007 None ناموجود Merck
43 Methanol 106008 2.5lit ناموجود Merck
44 Methanol 106018 2.5lit ناموجود Merck
45 دی کلرو متان 106050 2.5lit ناموجود Merck
46 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106462 None ناموجود Merck
47 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106482 None ناموجود Merck
48 پارافین جامد مرک 1kg 107300 1kg ناموجود Merck
49 Tris Hydrochloride-Merck 108219-100gr None ناموجود Merck
50 Histopaque(ficoll) 10831 100ml ناموجود Sigma
51 گلوکز-1kg-Merck 108342-1kg None ناموجود Merck
52 TTC-10g-Merck 108380-10g None ناموجود Merck
53 EDTA 1kg Merck 108421 None ناموجود Merck
54 Urea Merck 1kg 108487 None ناموجود Merck
55 گزیلول-2.5L-Merck 108661-2.5Lit None ناموجود Merck
56 گزیلول 108681 2.5lit ناموجود Merck
57 Hydroxyurea 10872383-1G 1g ناموجود Molekula
58 هماتوکسیلین-2.5L-Merck 109253-2.5Lit None ناموجود Merck
59 2پروپانول Merck 2.5 lit 109634 None ناموجود Sigma
60 اتانول Merck 2.5 lit 1117272500 ناموجود Merck
61 Ethanol HPLC-2.5L-Merck 1117272500 None ناموجود Merck
62 PMSF 11359061001 None ناموجود Merck
63 Sodium Pyrivate MEM 11360039 None ناموجود Invitrogen
64 Water HPLC grade 115333 2.5lit ناموجود Merck
65 2.4 dinitrophenyl hydrazin* 11706 None ناموجود Sigma
66 Aluminum standard solution-500ml-Merck 119771 None ناموجود Merck
67 Lead Standard Solution-500ml-Merck 119776 None ناموجود Merck
68 Cadmium Standard solution-500ml-Merck 119777 None ناموجود Merck
69 Iron Standard solution-500ml-Merck 119781 None ناموجود Merck
70 Cobalt Standard solution-500ml-Merck 119785 None ناموجود Merck
71 Nickel standard solution-500ml-Merck 119792 None ناموجود Merck
72 Gluglutaraldehyde-100ml- Acros 119981000 None ناموجود Acros
73 L-Hydroxyproline-25g-Acros 121780250 None ناموجود Acros
74 ایمیدازول 100gr Acros 122021000 None ناموجود Acros
75 HCL-1 Lit- Acros 124630010 None ناموجود Acros
76 Iron(III) chloride 6H2O-250g -Acros 125032500-250g None ناموجود Acros
77 L-لایزین-100گرمی -اکروس 125221000 None ناموجود Acros
78 L-Lysine hydrochloride-100g -Acros 125221000-100g None ناموجود Acros
79 Mercaptoethanol2.100ML 125471000-100ml None ناموجود Acros
80 DMSO-500cc- Acros 127795000 None ناموجود Acros
81 L-Phenylalanine-25g-Acros 130310250-25g None ناموجود Acros
82 Sodium Carbonate 131648 1kg ناموجود Panreac
83 Sodium carbonate anhydrous Panreac 1kg 131648-1kg None ناموجود Panreac
84 L-Serine-25g-Acros 132660250 None ناموجود Acros
85 TEMED-25 ml-Acros 138450250 None ناموجود Acros
86 TEMED 100ml Acros 138451000-100cc None ناموجود Acros
87 Vindoline 13940871-10MG 10mg ناموجود Molekula
88 Vindoline 13940871-1MG None ناموجود Molekula
89 L-Tryptophan-25g- Acros 140590250 None ناموجود Acros
90 Sodium di-Hydrogen Phosphate 2-hydrate (USP, EP.) pure-5kg-Applichem 141677-5kg None ناموجود Applichem
91 di-Sodium Hydrogen Phosphate anhydrous (USP, BP, Ph. Eur.) pure-5kg-Applichem 141679-5kg None ناموجود Applichem
92 D-Glucose, monohydrate.10kg 143140-10kg None ناموجود Applichem
93 Syringic acid 14539311-10g 10g ناموجود Molekula
94 Syringic acid 14539311-1g 1g ناموجود Molekula
95 N alfa,N alfa-Bis(carboxymethyl)-L-lysine hydrate 14580-5G None ناموجود Sigma
96 Calcium Chloride dried, powdered pure-5kg-Applichem 147120-5kg None ناموجود Applichem
97 Phenol red-25g-Acros 151440250-25g None ناموجود Acros
98 Calsemid Invitrogen 10ml 15210-057 None ناموجود Invitrogen
99 15547 100 mg 15547 None ناموجود Cayman
100 کلروفرم-2.5Lit-Acros 158210025 None ناموجود Acros
101 L-Isoleucine-500g- Acros 166175000 None ناموجود Acros
102 L-Isoleucine-250g- Acros 1661752500 None ناموجود Acros
103 Mercury Standard solution-500ml-Merck 170226 None ناموجود Merck
104 Guanidine hydrochloride, biotech* 17577-25g None ناموجود Acros
105 Acetone-2.5Lit- Acros 176800025 None ناموجود Acros
106 Salicylic acid 17820272-1KG 1kg ناموجود Molekula
107 بوریک اسید-100g- Acros 18057-100g None ناموجود Acros
108 Boric acid-1kg-Acros 180570010-1kg None ناموجود Acros
109 آلژنیک اسید 180947 100gr ناموجود Sigma
110 Sodium Alginate-100g 180947-100g None ناموجود Sigma
111 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 188255-5G None ناموجود Sigma
112 کبالت کلراید-100g-Acros 192091000-100g None ناموجود Acros
113 PEG 6000-1kg 192280010 None ناموجود Acros
114 Potassium iodide-500g- Acros 193795000 None ناموجود Acros
115 potassium chloride-250G-Acros 196772500 None ناموجود Acros
116 Urea-500g- Acros 19746-500g None ناموجود Acros
117 UREA pearls 98% 1KG 197460010 Acros ناموجود BioBasic
118 Silver nitrate-25g-Acros 197680250-25g None ناموجود Acros
119 Silver nitrate-50g- Acros 197680500 None ناموجود Acros
120 Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE 1kg 204850010-1kg None ناموجود Acros
121 Sodium phosphate, dibasic ,anhydrous-500g-Acros 204855000 None ناموجود Acros
122 Ammonium nitrate-1kg- Acros 205860010-1kg None ناموجود Acros
123 آمونیوم سولفات 500g Acros 205875000-500g None ناموجود Acros
124 Potassium phosphate monobasic-100g- Acros 205921000 None ناموجود Acros
125 سدیم هیدروکسید-250گرمی-اکروس 206062500 None ناموجود Acros
126 Sodium Molybdate- 100- Acros 206371000-100g None ناموجود Acros
127 سدیم کربنات-2.5کیلو-اکروس 207760025 None ناموجود Acros
128 Calcium chloride, dihydrate-500g-Acros 207785000-500g None ناموجود Acros
129 Ferric citrate-100g- Acros 211851000-100g None ناموجود Acros
130 P2O5 215750010 None ناموجود Acros
131 Imidazole 21611083 500g ناموجود Molekula
132 Imidazole 21611083-100g 100g ناموجود Molekula
133 سدیم استات 3آبه 500گرمی-اکروس 217115000-500g None ناموجود Acros
134 Dodecyl-beta-D-maltoside (DDM) 21771928-1G 1g ناموجود Molekula
135 Sodium deoxycholate-25g- Acros 21859-25g None ناموجود Sigma
136 سدیم تری پلی فسفات-1kg- Acros 21867-1kg None ناموجود Acros
137 سدیم سالیسیلات-250g-Acros 220982500-250g None ناموجود Acros
138 Acetic acid glacial-1Lit- Acros 222140010-1Lit None ناموجود Acros
139 Barium sulfate-100g-Acros 222511000-100g None ناموجود Acros
140 آب ژاول-2.5Lit- ایرانی 2250801 None ناموجود Acros
141 Thymidine-1g-Acros 226740010-1g None ناموجود Acros
142 Polyvinylpyrrolidone-250g- Acros 227542500-250g None ناموجود Acros
143 pvp 227545 100gr ناموجود Acros
144 Tris hydrochloride-500g- Acros 228035000 None ناموجود Acros
145 Apigenin 22930039-1G ناموجود Molekula
146 SDS Acros 100g 23042 100g ناموجود Acros
147 SDS Acros 1kg 23042-1kg None ناموجود Acros
148 SDS Acros 500g 23042-500g None ناموجود Acros
149 Tween 20 Acros - 1ul 23336-1ul None ناموجود Acros
150 Tween 20 Acros 250ml 233362500 None ناموجود Acros
151 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 237329 10g ناموجود Sigma
152 MgCl2-BDH-1g 26183ED-1g None ناموجود BDH
153 MgCl2-BDH-50g 26183ED-50g None ناموجود BDH
154 MgCl2-BDH-5g 26183ED-5g None ناموجود BDH
155 Grassofermata 1MG 26202-1mg None ناموجود Cayman
156 Hydroxylammonium hydrochloride-500g- Acros 270105000 None ناموجود Acros
157 Trichloroacetic acid 27071914-1KG 1kg ناموجود Molekula
158 Methacrylic anhydride 276685-500ML None ناموجود Sigma
159 trans,trans-Farnesol 277541-1G None ناموجود Sigma
160 Dextran from Leuconostoc spp.* 31390-25G None ناموجود Sigma
161 Thiometon in Shellsol 31681-250MG None ناموجود Sigma
162 Temozolomide 31724662-1G 1g ناموجود Molekula
163 Bifenazate 32504-50MG None ناموجود Sigma
164 Flonicamid 32509-25MG None ناموجود Sigma
165 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-100G 100g ناموجود Molekula
166 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-10g 10g ناموجود Molekula
167 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-25g None ناموجود Molekula
168 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-50g 50g ناموجود Molekula
169 Maltose-1kg-Acros 329910010 None ناموجود Acros
170 Maltose, monohydrate 329915000-500g None ناموجود Acros
171 (+)-Usnic acid 329967-5G None ناموجود Sigma
172 Acetic acid 2.5 lit sigma 33209 None ناموجود Acros
173 Acetic Acid 33209 2.5lit ناموجود Sigma
174 Ytterbium(III) chloride hexahydrate 337927-10G None ناموجود Sigma
175 Sodium phosphate dibasic dihydrate-1kg-Acros 343810010-1kg None ناموجود Acros
176 Toluidine Blue O-5g-Acros 348600050-5g None ناموجود Acros
177 Parathion-methyl 36187-100MG None ناموجود Sigma
178 Sodium tetraborate decahydrate 367207 1Kg ناموجود Carlo
179 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous-1kg- Acros 389870010-1kg None ناموجود Acros
180 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous-500g- Acros 389875000 None ناموجود Acros
181 Propidium Iodide (PI) 40016 None ناموجود Biotium
182 Ammonium persulfate (APS)-100g-Acros 401161000 None ناموجود Acros
183 آمونیوم پر سولفات Acros 500gr 401165000-500g None ناموجود Acros
184 ژلاتین-500g- Acros 410875000-500g None ناموجود Acros
185 2-Hydroxy-4?-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone 410896-10G None ناموجود Sigma
186 گلوکز 1kg Acros 41095-1kg None ناموجود Acros
187 D-(+)-Glucose anhydrous-5kg-Acros 410950050 None ناموجود Acros
188 Dextrose-500g-Acros 410955000 None ناموجود Acros
189 گلیسرول 1ml-Acros 410982500 None ناموجود Acros
190 Magnesium chloride, hexahydrate-500g- Acros 413415000-500g None ناموجود Acros
191 Magnesium sulfate-1Kg- Acros 413480010-1kg None ناموجود Acros
192 Magnesium sulfate, anhydrous-500g-Acros 413485000-500g None ناموجود Acros
193 Ninhydrin-25g-Acros 415720250 None ناموجود Acros
194 Paraformaldehyde 416782500 100gr ناموجود Acros
195 PEG 8000-500g- Acros 418051000-500g None ناموجود Acros
196 Safranin O 419211000-100G None ناموجود Acros
197 کلسیم نیترات 4 آبه 423530010 None ناموجود Acros
198 Calcium nitrate. tetrahydrate-500G- Acros 423535000-500g None ناموجود Acros
199 Iron chloride (III) Hexa Hydrate-Acros-250gr 423712500-250g None ناموجود Acros
200 Trisodium phosphate -1kg- Acros 424400010 None ناموجود Acros
201 Zinc Sulfate, Heptahydrate-500g-Acros 424605000-500g None ناموجود Acros
202 (+)-cat_numberechin 43412 10MG ناموجود Sigma
203 Thulium(III) chloride 439649-1G None ناموجود Sigma
204 (3-Aminopropyl)triethoxysilane 440140-100ml None ناموجود Sigma
205 Poly caprolactone-5gr 440744 None ناموجود Sigma
206 Diazinon 45428-250MG None ناموجود Sigma
207 Dinocap 45452-100MG None ناموجود Sigma
208 Thidiazuron 45686-250mg None ناموجود Sigma
209 Carbazole 46100-250MG-R None ناموجود Sigma
210 Aspartame 47135 500mg ناموجود BioBasic
211 ProClin™ 300 48914-U None ناموجود Sigma
212 Curcumin 49256996-1g None ناموجود Molekula
213 Curcumin 49256996-25G 25g ناموجود Molekula
214 Curcumin 49256996-5g 5g ناموجود Molekula
215 Hemin 51280-1G None ناموجود Sigma
216 ABTS (2.2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt) 51808824-1G ناموجود Molekula
217 Resveratrol 51852282-1G 1g ناموجود Molekula
218 Ethanol BioUltra,for molecular biology 51976-1Lit None ناموجود Sigma
219 Gold(III)  chloride  trihydrate 520918-1G None ناموجود Sigma
220 Tannic acid 52612564-1KG 1Kg ناموجود Molekula
221 Tannic acid 52612564-5g None ناموجود Molekula
222 Resazurin sodium salt 56554686-1G 1g ناموجود Molekula
223 Fluorescamine 57916662-100MG 100mg ناموجود Molekula
224 Ammonium sulfate 59845-25G None ناموجود Sigma
225 N-Ethylmaleimide 63480 None ناموجود Sigma
226 1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate 669512 5G ناموجود Sigma
227 متانول-1لیتری-ایرانی 67-56-1 None ناموجود ایرانی
228 2-Methacryloyloxyethylphosphorylcholine - 730114-5g None ناموجود Sigma
229 Resomer® RG 505. Poly(D.L-lactide-co-glycolide) 739960-1G None ناموجود Sigma
230 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-10G ناموجود Molekula
231 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-5G ناموجود Molekula
232 4-CHLOROPHENOL 802254 100gr ناموجود Merck
233 دی متیل آمینو بنزآلدئید-100g-Merck 803057-100g None ناموجود Sigma
234 2-Iodoacetamide 8047440025 None ناموجود Sigma
235 ان لوریل سارکوزین سدیم سالت-100گرمی-مرک 8147150100 None ناموجود Acros
236 آمیل الکل-2.5L-Merck 822255-2.5Lit None ناموجود Merck
237 2.7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate 85155-50MG None ناموجود Cayman
238 Topotecan hydrochloride 85474031-25MG 25mg ناموجود Molekula
239 Quercetin 86015335-1G 1g ناموجود Molekula
240 Catharanthine 89985253-10MG 10mg ناموجود Molekula
241 Catharanthine 89985253-1MG None ناموجود Molekula
242 Catharanthine 89985253-9MG None ناموجود Molekula
243 Hydroxyapatite 900193-50G None ناموجود Sigma
244 CdSe/ZnS core-shell type quantum dots 900229-250UL None ناموجود Sigma
245 RNase-Free Water 9012 1ml ناموجود TaKaRa
246 RNase -Free Water-1ML 9012-1ML 1ML ناموجود TaKaRa
247 IPTG 9030 5gr ناموجود TaKaRa
248 X-Gal 9031 1gr ناموجود TaKaRa
249 DNA OFF 9036 500ml ناموجود TaKaRa
250 Z-GLY-Pro-4-nitroanilide 96286-100mg None ناموجود BioBasic
251 10X TBE A00269 500ML ناموجود BioBasic
252 Potassium hydroxide A0566 1kg ناموجود Applichem
253 urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide A1010-25G 25gr ناموجود Sigma
254 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic  acid A1028-5G None ناموجود Sigma
255 Calcium Chloride dried, powdered pure A1428-0500 ناموجود Applichem
256 Acetyl coenzyme A sodium salt A2056 1MG ناموجود Sigma
257 PEG 8000 500gr A2204 None ناموجود Sigma
258 D(+)-Xylose- Applichem A2241-100g None ناموجود Sigma
259 di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G A2301-500g 500gr ناموجود Applichem
260 Azocasein A2765-1g None ناموجود Sigma
261 Azocasein A2765-2g None ناموجود Sigma
262 Acridine orange hemi salt A742007-5G None ناموجود BioBasic
263 5g Sigma Aminobenzoic acid A9878 None ناموجود Sigma
264 Amberlite™ IRN-77, ion exchange resin, Nuclear grade, Alfa Aesar™ AA1682136 - Alfa Aesar™ None ناموجود AlfaAesar
265 Acetylcholine chloride AB0002 25gr ناموجود BioBasic
266 Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt 5gr AB0020-5G 5g ناموجود BioBasic
267 L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021-250g None ناموجود BioBasic
268 Ammonium bicarbonate AB0032 500gr ناموجود BioBasic
269 4-Aminoantipyrine AB0033-100G 100G ناموجود BioBasic
270 Nitrilotriacetic acid AB0055 100gr ناموجود BioBasic
271 L-Arabinose.SIZE.25G AB0071L-25G 25gr ناموجود BioBasic
272 Ammonium persulfate [APS] AB0072 25G ناموجود BioBasic
273 L-Arginine free base AB0205-10G 10g ناموجود BioBasic
274 L-Arginine AB0205.SIZE.500G None ناموجود BioBasic
275 L-Arginine, monohydrochloride AB0206.SIZE.500G 500g ناموجود BioBasic
276 Acrylamide.SIZE.1KG AB1032-1KG None ناموجود BioBasic
277 Acrylamide.SIZE.250g AB1032-250g None ناموجود BioBasic
278 Acetosyringone AB1111 1g ناموجود BioBasic
279  N-Acetyl-L-Cysteine AB6697 25gr ناموجود BioBasic
280 N-Acetyl-L-Cysteine AB6697-5g None ناموجود BioBasic
281 ACES AD0004 500gr ناموجود BioBasic
282 ACES AD0004-500G 500G ناموجود BioBasic
283 Adenosine AD0016 25G ناموجود BioBasic
284 Adenosine AD0016 5gr ناموجود BioBasic
285 Adenine sulphate, dihydrate AD0028-25G 25G ناموجود BioBasic
286 Avidin AD0068 5MG ناموجود BioBasic
287 Alizarin red S AD0144-10g None ناموجود BioBasic
288 Ammonium chloride ADB0034 500gr ناموجود BioBasic
289 Ammonium chloride ADB0034-250g None ناموجود BioBasic
290 Ammonium sulfate.SIZE.500G ADB0060-500gr 500gr ناموجود BioBasic
291 Ammonium acetate AR0032 500gr ناموجود BioBasic
292 L-Ascorbic acid ( Vitamin C) Ab0021-50g None ناموجود BioBasic
293 bisBenzimide H 33258 B2883-25MG None ناموجود Sigma
294 N alpha- Benzoyl DL arginine Sigma 500mg B4875 None ناموجود Sigma
295 Bromothymol blue, free acid BB0043 5G ناموجود BioBasic
296 Boric acid.SIZE.1G BB0044-1g None ناموجود BioBasic
297 X-Gal BB0083.SIZE.5G 5gr ناموجود BioBasic
298 X-GLUC BB0085-25MG 25MG ناموجود BioBasic
299 Bile salt BB0225-25G 25g ناموجود BioBasic
300 Bromocresol purple, free acid BB0244 25G ناموجود BioBasic
301 Bicine 150-25-4 BB0266-100G 100G ناموجود BioBasic
302 6-Benzylamino purine BB0743-25G None ناموجود BioBasic
303 Benzoic acid BB1147-250G 250gr ناموجود BioBasic
304 Bromophenol blue.SIZE.25G BB2230-25gr 25g ناموجود BioBasic
305 Bromophenol blue.SIZE.5G BB2230-5g None ناموجود BioBasic
306 Bromophenol blue, sodium salt BDB0001-25G 25g ناموجود BioBasic
307 Bradford reagent BDE641-100ml None ناموجود BioBasic
308 DMSO cell culture grade-7.5ml BI-1407 None ناموجود ایرانی
309 Caffeine C0150 100gr ناموجود BioBasic
310 Caffeine .SIZE.25G C0150-25g None ناموجود BioBasic
311 (−)-cat_numberechin C0567 5MG ناموجود Sigma
312 (±)-cat_numberechin hydrate C1788 500MG ناموجود Sigma
313 Citric acid, monohydrate.SIZE.500G C2123-500gr 500gr ناموجود BioBasic
314 Caps 100 gr Sigma C2632 100gr ناموجود Sigma
315 Cesium chloride         C3032 25gr ناموجود BioBasic
316 Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel) C3389 2KU ناموجود Sigma
317 Water C8801 500ml ناموجود BioBasic
318 Cyanogen bromide-activated-Sepharose® 4B 1g Sigma C9142 None ناموجود Sigma
319 Calcium nitrate tetrahydrate, extra pure Ca(NO3)2·4H2O CA0230 1kg ناموجود Scharlau
320 Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.2.5KG CB0035-2.5kg None ناموجود BioBasic
321 Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G CB0037-5gr 5gr ناموجود BioBasic
322 Citric acid.SIZE.1KG CB0055-1KG 1Kg ناموجود BioBasic
323 Citric acid.SIZE.2.5KG CB0055-2.5kg None ناموجود BioBasic
324 CTAB CB0108-500G None ناموجود BioBasic
325 CHES CB0115-50G 50gr ناموجود BioBasic
326 Calcium phosphate, tribasic CB0263 250gr ناموجود BioBasic
327 4-Chloro-1-naphthol CB0293-10G 10gr ناموجود BioBasic
328 Cholic acid CB0298-50g None ناموجود BioBasic
329 Choline chloride CB0299-100G 100G ناموجود BioBasic
330 Choline chloride CB0299-25g None ناموجود BioBasic
331 Choline chloride-500g CB0299-500g None ناموجود BioBasic
332 Choline chloride CB0299-50g None ناموجود BioBasic
333 Choline chloride CB0299-5g None ناموجود BioBasic
334 Colchicine CB0322-100MG 100mg ناموجود BioBasic
335 a-Cyclodextrin hydrate CB0348-5G ناموجود BioBasic
336 Cyclosporin A CB0352-250MG 250mg ناموجود BioBasic
337 Cytochrome C CB0354-100MG 100G ناموجود BioBasic
338 Chitosan .SIZE.25G CB0660-25g None ناموجود BioBasic
339 Chitosan CB0660-500G 500G ناموجود BioBasic
340 4-Chlorophenoxyacetic acid CB0720-100G 100G ناموجود BioBasic
341 4-Chlorophenoxyacetic acid sodium salt CB0721-100G 100G ناموجود BioBasic
342 Chlorocholine chloride CB0736 5G ناموجود BioBasic
343 CASAMINO ACID CB3060-25g None ناموجود BioBasic
344 Cresol red, free acid CD0037B 5gr ناموجود BioBasic
345 Cresol red , sodium salt.SIZE.5G CD0037C-5gr 5gr ناموجود BioBasic
346 Calcium chloride,dihydrate .SIZE.500G CD0050-500G 500gr ناموجود BioBasic
347 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-100G 100g ناموجود BioBasic
348 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-400g ناموجود BioBasic
349 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G ناموجود BioBasic
350 CARRAGEENAN CN1138-500G 500G ناموجود BioBasic
351 Supelco 37 Component FAME Mix CRM47885 None ناموجود Sigma
352 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix CRM48905 None ناموجود Sigma
353 Calcium chloride, anhydrous CT1330-250g None ناموجود BioBasic
354 1,4-Diaminobutane D13208 100gr ناموجود Sigma
355 Diphenyl phosphite D210803 100gr ناموجود Sigma
356 2.5 dibromoterephthalic acid 5G D3994-5g None ناموجود TCI
357 Dansyl chloride D705183 1G ناموجود BioBasic
358 DTT .SIZE.10G DB0058-10g None ناموجود BioBasic
359 DTT .SIZE.25G DB0058-25gr None ناموجود BioBasic
360 DTT .SIZE.5G DB0058-5gr 5gr ناموجود BioBasic
361 DEPC DB0154-0.125ML None ناموجود BioBasic
362 DEPC DB0154.SIZE.100ML None ناموجود BioBasic
363 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid DB0166-100G 100G ناموجود BioBasic
364 Sodium chloride.SIZE.100G DB0483-100g None ناموجود BioBasic
365 Sodium chloride.SIZE.2.5KG DB0483-2.5KG None ناموجود BioBasic
366 Sodium chloride.SIZE.250G DB0483-250g None ناموجود BioBasic
367 Sodium chloride.SIZE.5KG DB0483-5KG None ناموجود BioBasic
368 Sodium azide DB0613 100gr ناموجود BioBasic
369 DEPC Water DD1005 500ml ناموجود BioBasic
370 Water-DEPC treated .SIZE.100ML DD1005-100ml None ناموجود BioBasic
371 Water-DEPC treated .SIZE.250ML DD1005-250ML None ناموجود BioBasic
372 Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate E6511-100g 100G ناموجود Sigma
373 EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.1G EB0185-1g None ناموجود BioBasic
374 Ethidium bromide [EB; EtBr].SIZE.1G EB0195 1gr ناموجود BioBasic
375 Erythritol EB0444-100G 100G ناموجود BioBasic
376 esculin, hydrate EB0452-25g None ناموجود BioBasic
377 Ethyl acetate Reagent EC4600 1lit ناموجود Sigma
378 Ethylene glycol ED0199 250ml ناموجود BioBasic
379 Folin & Ciocalteu’s  phenol reagent F9252-100M None ناموجود Sigma
380 Folin & Ciocalteu’s -100ml-Sigma F9252-100ml None ناموجود Sigma
381 Formamide deionized FB0211-100ML 100ml ناموجود BioBasic
382 Formamide deionized FB0211-500ml None ناموجود BioBasic
383 D(-)-Fructose FB0213-500G 500gr ناموجود BioBasic
384 Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-50g None ناموجود BioBasic
385 Folic acid (Vitamin M) FB0466-25G 25gr ناموجود BioBasic
386 5-FU, 5-Fluorouracil FD0080.SIZE.5G 5gr ناموجود BioBasic
387 Iron (III) sulfate, hydrate FD0208 250gr ناموجود BioBasic
388 Fluorene FD1223-50G 50gr ناموجود BioBasic
389 Formamide FDB0212 500ml ناموجود BioBasic
390 Formononetin 100 mg FF09317-100mg None ناموجود Carbosynth
391 Sorafenib tosylate 500 mg FS10808 None ناموجود Carbosynth
392 Gluglutaraldehyde G0875 25ml ناموجود BioBasic
393 Gelatin-100g-Sigma G2500-100g None ناموجود Sigma
394 Gelatin from porcine skin-1kg - Sigma G2500-1kg None ناموجود Sigma
395 Guanidine Oxidized* G4375-1g None ناموجود Sigma
396 Gelatin from bovine skin G9382-1KG None ناموجود Sigma
397 Beta-Glycerophosphate disodium salt hydrate-50g G9422-50g None ناموجود Sigma
398 D(+)Galactose GB0215 25gr ناموجود BioBasic
399 D(+)Galactose GB0215-100G 100gr ناموجود BioBasic
400 Glycerol GB0232 500ml ناموجود BioBasic
401 Glycerol SIZE.400ML GB0232-400ml None ناموجود BioBasic
402 Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.50G GB0242-50g None ناموجود BioBasic
403 Guanidine hydrochloride, reagent GB0243 500G ناموجود BioBasic
404 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244 1KG ناموجود BioBasic
405 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244-100g None ناموجود BioBasic
406 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244-250G 250G ناموجود BioBasic
407 Gallic acid GB0476-100G None ناموجود BioBasic
408 Guanine GD0246 25gr ناموجود BioBasic
409 Guanosine GD0250-25G 25gr ناموجود BioBasic
410 G 418 sulfate.SIZE.1G GDJ958 1gr ناموجود BioBasic
411 G 418 sulfate.SIZE.5G GDJ958-5g None ناموجود BioBasic
412 Percoll® PLUS GE17-5445-02 None ناموجود GE Health Care
413 Guaiacol-100Ml- Scharlo GU01150100 None ناموجود Scharlau
414 D-Glucose, anhydrous Gb0219 1KG ناموجود BioBasic
415 6-Hydroxydopamine hydrochloride H4381 100mg ناموجود Sigma
416 Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet) H7017-20MG None ناموجود Sigma
417 Dopamine  hydrochloride H8502-25G None ناموجود Sigma
418 Hemin H9039-1G None ناموجود Sigma
419 HEPES, sodium salt HB0265 1KG ناموجود BioBasic
420 L-Histidine, hydrochloride.SIZE.25G HB0330-25g None ناموجود BioBasic
421 Histamine dihydrochloride HB0501.SIZE.25G None ناموجود BioBasic
422 HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-1g None ناموجود BioBasic
423 HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-25g None ناموجود BioBasic
424 HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511-5g None ناموجود BioBasic
425 HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate HB0511.SIZE.50G None ناموجود BioBasic
426 N-Hydroxysuccinimide HB0526-10g 10g ناموجود BioBasic
427 N-Hydroxysuccinimide HB0526-20g ناموجود BioBasic
428 HCL -500ml-Acros HCL -500ml-Acros 500ml ناموجود BioBasic
429 8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) HD0274 100G ناموجود BioBasic
430 L-Histidine, monohydrochloride, HE806-10G 10g ناموجود BioBasic
431 Itaconic acid I29204-100g None ناموجود Sigma
432 2-Iminothiolane hydrochloride I6256-100mg None ناموجود Sigma
433 4- Isothiocyanatophenyl α-D- Mannopyranoside I905135 100mg ناموجود TRC
434 IPTG IB0168-100G 100g ناموجود BioBasic
435 Iodoacetamide IB0539 5gr ناموجود BioBasic
436 3-Indole acetic acid (IAA) .SIZE.25G IB0723 25gr ناموجود BioBasic
437 Kinetin KB0745-100G 100G ناموجود BioBasic
438 Kinetin KB0745-25G 25gr ناموجود BioBasic
439 Kinetin KB0745-50g None ناموجود BioBasic
440 Kinetin KB0745-5g None ناموجود BioBasic
441 a-2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate KD0289 100gr ناموجود BioBasic
442 a-Ketoglutaric acid KD0290-100G 100gr ناموجود BioBasic
443 Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5 L2880-10MG None ناموجود Sigma
444 Lysostaphin  from  Staphylococcus  staphyloly L7386-1MG 1mg ناموجود Sigma
445 Lithium dodecyl sulfate LB0569 25G ناموجود BioBasic
446 D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G LC4280 500gr ناموجود BioBasic
447 D-Lactose, monohydrate.SIZE.250G LC4280-250g None ناموجود BioBasic
448 Lithium chloride, anhydrous LDB0307 250gr ناموجود BioBasic
449 10X TBE Buffer(100ml) LQ002-100 None ناموجود Aminsan
450 Lithium nitrate-Acros-250G Lithium nitrate-Acro 250G ناموجود BioBasic
451 Myricetin 500MG M2131-500MG None ناموجود Sigma
452 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt M6035-10Mg None ناموجود Sigma
453 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide hydrate M9130-25mg None ناموجود Sigma
454 Cysteamine M9768-5g None ناموجود Sigma
455 MOPSO, free acid MB0234 25gr ناموجود BioBasic
456 Magnesium chloride, hexahydrate MB0328 500gr ناموجود BioBasic
457 Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.100G MB0328-100G 100G ناموجود BioBasic
458 Magnesium sulfate, heptahydrate, ACS MB0329 500G ناموجود BioBasic
459 DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr ناموجود BioBasic
460 MES, free acid, monohydrate MB0341-500G 500g ناموجود BioBasic
461 Methylene blue, chloride, trihydrate MB0342 250G ناموجود BioBasic
462 L-Methionine MB0346-10G 10g ناموجود BioBasic
463 L-Methionine MB0346-5G 5g ناموجود BioBasic
464 MOPS, free acid MB0360-500G 500G ناموجود BioBasic
465 D-Mannose MB0554-100G 100G ناموجود BioBasic
466 D-Mannose MB0554-25G None ناموجود BioBasic
467 Melatonin MB0605-25G 25G ناموجود BioBasic
468 MUG MB2251-250MG 250mg ناموجود BioBasic
469 D-(+) Maltose, monohydrate MB4950 100G ناموجود BioBasic
470 Methanol MC6700 500ml ناموجود BioBasic
471 MOPSO, sodium salt MDB0095-25G 25gr ناموجود BioBasic
472 MOPS, sodium salt MDB360S 100gr ناموجود BioBasic
473 MOPS, sodium salt MDB360S-25g None ناموجود BioBasic
474 Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G MRB0329 500gr ناموجود BioBasic
475 Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.1G MRB0329-1g None ناموجود BioBasic
476 Nicotinamide-25g-sigma N0636-25g None ناموجود Sigma
477 NADPH N1630 None ناموجود Sigma
478 N?-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride N5751-250MG None ناموجود Sigma
479 Nisin from Lactococcus lactis-1gr N5764 None ناموجود Sigma
480 β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate N7505 25mg ناموجود Sigma
481 Ninhydrin NB0378 25gr ناموجود BioBasic
482 NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-1gr 1gr ناموجود BioBasic
483 NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-500mg None ناموجود BioBasic
484 NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-5G 5g ناموجود BioBasic
485 Nicotinamide NB0659 250gr ناموجود BioBasic
486 Nicotinic acid (NIACIN) NB0660 250gr ناموجود BioBasic
487 1-Naphthaleneacetic acid NB0729 100gr ناموجود BioBasic
488 -Naphthoxyacetic acid NB0731-100G 100gr ناموجود BioBasic
489 ONPG ND0382-1G 1gr ناموجود BioBasic
490 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT) NDB0379 5gr ناموجود BioBasic
491 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G NDB0379-1G 1gr ناموجود BioBasic
492 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG NDB0379-250MG 250mg ناموجود BioBasic
493 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.5G NDB0379-5G 5g ناموجود BioBasic
494 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.800MG NDB0379-800mg None ناموجود BioBasic
495 Orange G, sodium salt OB0674-0.1g None ناموجود BioBasic
496 Oligo dT cellulose OB1142-100MG 100mg ناموجود BioBasic
497 Polymyxin B sulfate P0319-250ku None ناموجود BioBasic
498 Propidium iodide P1112-25mg None ناموجود BioBasic
499 Propidium iodide P1112-50mg None ناموجود BioBasic
500 L-alfa-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl* P1223-25MG None ناموجود Sigma
501 pH Standard solution, Red pH 4.0 P2304-100ML 100ML ناموجود BioBasic
502 pH Standard solution, pH 7.0 P2307-100ML 100ML ناموجود BioBasic
503 pH Standard solution pH9.0 P2309-100ML 100ML ناموجود BioBasic
504 Poly galactrunic acid   P3889 100gr ناموجود Sigma
505 Potassium phosphate monobasic P5379 500gr ناموجود Sigma
506 Potassium phosphate dibasic trihydrate P5504-500G None ناموجود Sigma
507 Phenylmethanesulfonyl fluoride1gr Sigma P7626 None ناموجود Sigma
508 Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) P7626 250mg ناموجود Sigma
509 Phenol red PB0420-100g None ناموجود BioBasic
510 Phenol red PB0420-10G 10g ناموجود BioBasic
511 L-Phenylalanine.SIZE.50G PB0422-50gr 50g ناموجود BioBasic
512 PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr ناموجود BioBasic
513 PEG4000.SIZE.100G PB0431-100g None ناموجود BioBasic
514 PEG 8000 .SIZE.100G PB0433-100g None ناموجود BioBasic
515 PEG 8000 .SIZE.500G PB0433-500G 500gr ناموجود BioBasic
516 PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone) PB0436 250gr ناموجود BioBasic
517 Potassium acetate PB0438-500G 500gr ناموجود BioBasic
518 Potassium carbonate, anhydrate PB0439-500G 500G ناموجود BioBasic
519 Potassium chloride PB0440-100G 100G ناموجود BioBasic
520 Potassium chloride PB0440-500G 500gr ناموجود BioBasic
521 Potassium hydroxide PB0441 500gr ناموجود BioBasic
522 Potassium Phosphat,Monobasic -100G PB0445-100G 100G ناموجود BioBasic
523 Potassium Phosphat,Monobasic -1G PB0445-1g None ناموجود BioBasic
524 Potassium Phosphat,Monobasic PB0445-500 G 500gr ناموجود BioBasic
525 Potassium Phosphat,Monobasic -50G PB0445-50g None ناموجود BioBasic
526 Potassium phosphate, dibasic, anhydrous PB0447-500G 500gr ناموجود BioBasic
527 D-Pantothenic acid hemicalcium salt PB0683-100G 100gr ناموجود BioBasic
528 Pluronic F-127 PB0750 100G ناموجود BioBasic
529 Potassium sulfate, anhydrous PB0782-250g None ناموجود BioBasic
530 Pyridoxal hydrochloride PB0795 5gr ناموجود BioBasic
531 Paraffin oil (Mineral oil), light fraction PC5530 100ml ناموجود BioBasic
532 Paraffin oil (Mineral oil), heavy fraction PC5531 100ml ناموجود BioBasic
533 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy fraction PC5532 100ml ناموجود BioBasic
534 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy PC5532-50ml None ناموجود BioBasic
535 Pyridine PC8700 1lit ناموجود BioBasic
536 PBS (Phosphate BuffeRed Saline), powdered PD0100 1PK ناموجود BioBasic
537 Phenol red, sodium salt PD0424-25G 25gr ناموجود BioBasic
538 Potassium nitrate-500g PD0444-500g None ناموجود BioBasic
539 Pyridoxal-5"-phosphate. monohydrate PD0455-5g None ناموجود BioBasic
540 Glycine PHR1111-1G None ناموجود Sigma
541 Potassium acetate.SIZE.500G PRB0438 ناموجود BioBasic
542 Potassium acetate.SIZE.5G PRB0438-5g None