لیست قیمت و محصولات Antibody, ELISA Kits & Related - آنتی بادی، کیتهای الایزا و مرتبط

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 09:01 | 7 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G - آلبومین AD0023-100g 100g 65,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.10G - آلبومین AD0023-10g 10g 8,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1G AD0023-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G - آلبومین AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.500G AD0023-500g - 195,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.5G AD0023-5g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.1kG Ad0023-1kg - 350,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Greline (Rat. Mouse) 031-31 None ناموجود Phonix
2 Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection 11093266910 None ناموجود DUMMY
3 Streptavidin ultrapure A1495 1gr ناموجود Applichem
4 Anti-Human IgG−Peroxidase antibody produced in rabbit A8792 2ml ناموجود Sigma
5 Goat  Anti-Rabbit  IgG  H&L  (HRP) AB97069 ناموجود Sigma
6 Normal Goat Serum Ab156046 None ناموجود َAbcam
7 Histagged CD19 FITC conjugated CD9-HF2H2-25ug None ناموجود Acrobiosystem
8 DAB, tetra hydrochloride DB0140 25gr ناموجود BioBasic
9 DAB, tetra hydrochloride DB0140 5gr ناموجود BioBasic
10 DAB tetrahydrochloride 1gr DB0140-1g None ناموجود BioBasic
11 DAB,tetrahydrochloride 500mg DB0140-500mg None ناموجود BioBasic
12 Botulinum Neurotoxin Type A DuoSet ELISA DY4489-05 None ناموجود R&D Systems
13 Freunds Adjuvant ,Incomplete F5506 10ml ناموجود Sigma
14 Freunds Adjuvant ,complete F5881 10ml ناموجود Sigma
15 Adenovirus Fiber monomer and trimer antibody [4D2] GTX23233 None ناموجود Genetex
16 AR monoclonal antibody (M04), clone 3D10 H00000367-M04-100ug None ناموجود Abnova
17 IAPP Protein H00003375-P01-2ug None ناموجود Abnova
18 IFNB1 purified MaxPab rabbit polyclonal antibody (D01P) H00003456 D01P-100ug ناموجود Abnova
19 TRAF6 monoclonal antibody (M02), clone 1B2 H00007189 M02-50ug ناموجود Abnova
20 TXN monoclonal antibody (M01), clone 2A7 H00007295-M01-100ug None ناموجود Abnova
21 IL1R2 monoclonal antibody (M01), clone 1G12 H00007850 M01-100ug ناموجود Abnova
22 ADIPOQ (Human) Recombinant Protein (Q01) H00009370-Q01-10ug None ناموجود Abnova
23 FSH (Human) ELISA Kit KA0213 None ناموجود Abnova
24 Il6 (Rat) ELISA Kit KA0278 kit ناموجود Abnova
25 Tnf (Rat) ELISA Kit KA0280 1 Kit ناموجود Abnova
26 Bdnf (Mouse) ELISA Kit KA0331 1 Kit ناموجود Abnova
27 MMP2 (Human) ELISA Kit KA0391 kit ناموجود Abnova
28 TNFSF13B (Human) ELISA Kit KA1499 None ناموجود Abnova
29 Bordetella pertussis IgG ELISA Kit KA2090 None ناموجود Abnova
30 CXCL16 (Human) ELISA Kit KA2186 None ناموجود Abnova
31 SERPINE1 (Human) ELISA Kit KA3102 None ناموجود Abnova
32 TNFSF13 (Human) ELISA Kit KA3351 None ناموجود Abnova
33 ECL Western Blotting Substrate Kit KA3725 None ناموجود Abnova
34 PLAT (Human) ELISA Kit KA3834 None ناموجود Abnova
35 lFNG(Human)ELlSpot Kit KA3918 None ناموجود Abnova
36 Aldehyde Assay Kit KA4125 None ناموجود Abnova
37 Arg8-Vasopressin ELISA Kit KA4582 None ناموجود Abnova
38 IL8 (Human) ELISA Kit KA4806 None ناموجود Abnova
39 Tetanus Toxoid IgG (Human) ELISA Kit KA5796 None ناموجود Abnova
40 BCL2 monoclonal antibody, clone 100/D5 MAB11293-100ug None ناموجود Abnova
41 erpes simplex virus type 1/2 gD monoclonal antibody, clone HA025 MAB13574-100ug None ناموجود Abnova
42 Herpes simplex virus type 1 ICP0 monoclonal antibody, clone H1A027 MAB13583-100ug None ناموجود Abnova
43 Herpes simplex virus type 1 ICP4 monoclonal antibody, clone H1A021 MAB13584-100ug None ناموجود Abnova
44 NCAM1 monoclonal antibody, clone B-A19 (APC) MAB13715-100rex None ناموجود Abnova
45 CEA monoclonal antibody MAB1393-1mg None ناموجود Abnova
46 HSP70/HSP90AA1 monoclonal antibody,clone BB70 MAB2196 100ug ناموجود Abnova
47 MYD88 monoclonal antibody, clone 2E9C2 MAB2745 100ug ناموجود Abnova
48 Clostridium tetani Tetanus toxin monoclonal antibody, clone TetH6 MAB2884-200ug None ناموجود Abnova
49 Src Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 327537, MAB3389-SP None ناموجود R&D Systems
50 Clostridium botulinum Toxin A monoclonal antibody, clone B36 MAB4095 1mL ناموجود Abnova
51 Clostridium botulinum Toxin B monoclonal antibody, clone B36 MAB4096 1mL ناموجود Abnova
52 F8 monoclonal antibody, clone 101 MAB4180 100 ug ناموجود Abnova
53 IL1R1 monoclonal antibody, clone BDI204 MAB4240 200ug ناموجود Abnova
54 CD3 monoclonal antibody, clone MEM-57 (FITC) MAB4616-100rex None ناموجود Abnova
55 Escherichia coli O157:H7 monoclonal antibody MAB5413 100ug ناموجود Abnova
56 5-Methylcytosine monoclonal antibody, clone 5MC-CD MAB6766 100ug ناموجود Abnova
57 Hepatitis C virus NS5b protein monoclonal antibody, clone NS5B-6 MAB7950-100ug None ناموجود Abnova
58 PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Mini Kit MINI67-1KT None ناموجود Sigma
59 HSP90AA1 (Human) Recombinant Protein P3387-100ug None ناموجود Abnova
60 BMP4 (Human) Recombinant Protein P3598-10ug None ناموجود Abnova
61 FGF7 (Human) Recombinant Protein P3645-10ug None ناموجود Abnova
62 CSF2 (Human) Recombinant Protein P4395-20ug None ناموجود Abnova
63 PF4 (Human) Recombinant protein P6133 None ناموجود Abnova
64 GLP-1 (7-37) K34R peptide P6193-1mg None ناموجود Abnova
65 Egf (Rat) Recombinant Protein P6292-100ug None ناموجود Abnova
66 Peroxidase from horseradish P8375-100KU None ناموجود Sigma
67 Goat Anti-Mouse IgG H&L secondary antibody 1mg PAB10746-2mg None ناموجود Abnova
68 PRKAA1 (phospho T172) polyclonal antibody PAB12602-100ug None ناموجود Abnova
69 Escherichia coli O157:H7 polyclonal antibody PAB13942 1mg ناموجود Abnova
70 Hsp90 polyclonal antibody PAB14473-100ul None ناموجود Abnova
71 ACTB polyclonal antibod PAB14757-100ul None ناموجود Abnova
72 KL polyclonal antibody PAB19446-100ug None ناموجود Abnova
73 ERVWE1 polyclonal antibody PAB1950-200ul None ناموجود Abnova
74 RAPGEF4 polyclonal antibody PAB25776-100ug None ناموجود Abnova
75 PRKAA1 polyclonal antibody PAB26745-100ug None ناموجود Abnova
76 Goat Anti-mouse lgE secondary antibody (HRP) PAB29743-1mg None ناموجود Abnova
77 JUND polyclonal antibody PAB5423-100ug None ناموجود Abnova
78 JUND (phospho S255) polyclonal antibody PAB5745-100ug None ناموجود Abnova
79 CEA polyclonal antibody PAB7939-1mg None ناموجود Abnova
80 Donkey Anti-Human IgG (H&L) secondary antibody PAB9276 2mg ناموجود Abnova
81 Anti-Serotonin N-Acetyltransferase (C-Terminal) S0689-50UG None ناموجود Sigma
82 Anti-phospho-Serotonin N-Acetyltransferase S0814-50UG None ناموجود Sigma
83 Control siRNA-A SC-37007 None ناموجود Santa Cruz
84 TMB free base 1gr TB0954-1G 1gr ناموجود BioBasic
85 TMB free base .SIZE.25G TB0954-25g None ناموجود BioBasic
86 TMB free base .SIZE.5G TB0954-5G 5gr ناموجود BioBasic
87 MaxBead Streptavidin U0087 1mL ناموجود Abnova
88 STEM121 AB-121-U-050 Y40410 ناموجود TaKaRa