لیست قیمت و محصولات Antibiotics - آنتی بیوتیک ها

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 10:01 | 46 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
Amoxicillin,trihydrate-1g A762203-1g - 1,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Amoxicillin,trihydrate - آموکسی سیلین تری هیدرات A762203-5G 5gr 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 25gr - آمپی سیلین سدیم سالت AB0028-25gr 25gr 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin, trihydrate AB0064-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ampicillin,sodium salt USP 5gr - - Ab0028-5g - 5,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bacitracin zinc BB0113-.5G 5g 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol 50gr - کلرامفنیکل CB0118-50gr 50gr 16,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Chloramphenicol CB0118-5G - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ciprofloxacin hydrochloride CB0310-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-100mg - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-1g - 21,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-500mg - 12,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Cycloheximide CB1351-5g - 98,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-1g - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Doxycycline, hydrochloride DB0889-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-25G 25gr 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Erythromycin EB0192-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Gentamycin sulfate 1gr - جنتامایسین سولفات GB0217-1G 1gr 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Hygromycin B.SIZE.250MG HD0230-250mg - 26,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate.SIZE.25G KB0286-25G 25gr 15,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Kanamycin sulfate 5g KB0286-5G 5g 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Lincomycin hydrochloride LB0604-25G 25G 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-25G 25G 7,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ofloxacin OB0673-5g - 3,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Oxacillin, sodium salt OB0677-25G 25G 19,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr 24,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135-25g 25gr 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G - - PB0135-5g - 4,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Ribostamycin sulfate salt RB0807-5G 5gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-1G - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-25G 25g 13,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Rifampicin RB0808-5G - 3,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.50G SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate .SIZE.250G SB0494-250g - 45,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Streptomycin sulfate-5G SB0494-5g - 2,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901-1g - 4,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Spectinomycin dihydrochloride SB0901.SIZE.5G 5gr 14,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride 25gr TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-100gr TB0504-100g - 18,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Tetracycline hydrochloride-5gr TB0504-5g - 2,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Vancomycin hydrochloride VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Zeocin-100mg Z706211-100MG 100 mg 25,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Pen/Strep 20 ml Invitrogen 15140148 None ناموجود Invitrogen
2 Amphotericin B solution A2942 100ml ناموجود Sigma
3 Ampicillin, trihydrate AB0064 25G ناموجود BioBasic
4 Ampicillin, trihydrate AB0064-1G None ناموجود BioBasic
5 Amphotericin B- 1g AD0030P-1gr 1g ناموجود BioBasic
6 Amphotericin B AD0030P-5G 5g ناموجود BioBasic
7 Bacitracin zinc BB0113 25G ناموجود BioBasic
8 Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml BS733-10ml 10ml ناموجود BioBasic
9 Chloramphenicol CB0118-250G 250gr ناموجود BioBasic
10 Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-100g None ناموجود BioBasic
11 Carbenicillin disodium CDJ469.SIZE.5G 5G ناموجود BioBasic
12 Doxycycline, hydrochloride DB0889 25gr ناموجود BioBasic
13 Gentamycin sulfate.SIZE.25G GB0217-25g None ناموجود BioBasic
14 Gentamycin sulfate.SIZE.5G GB0217-5G 5gr ناموجود BioBasic
15 Hygromycin B 1gr HD0230-1g None ناموجود BioBasic
16 Kanamycin sulfate -1gr K4000 None ناموجود Sigma
17 Kanamycin sulfate KB0286-100G 100G ناموجود BioBasic
18 Kanamycin sulfate 1g KB0286-1g None ناموجود BioBasic
19 Kanamycin sulfate 2.5g KB0286-2.5g None ناموجود BioBasic
20 Kanamycin sulfate 700mg KB0286-700mg None ناموجود BioBasic
21 Mitomycin C MD0356M 10mg ناموجود BioBasic
22 Neomycin sulfate NB0366-25G 25gr ناموجود BioBasic
23 Neomycin sulfate NB0366-5g None ناموجود BioBasic
24 Neomycin sulfate hydrate NB0366.SIZE.100G None ناموجود BioBasic
25 Nystatin NB0390 25gr ناموجود BioBasic
26 Nystatin-1g NB0390-1g None ناموجود BioBasic
27 Nystatin NB0390-5G 5gr ناموجود BioBasic
28 Polymyxin B sulfate P0319-25MU None ناموجود BioBasic
29 Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG PJ593-25mg ناموجود BioBasic
30 Streptomycin sulfate .SIZE.10G SB0494-10g None ناموجود BioBasic
31 Spectinomycin dihydrochloride SB0901 25gr ناموجود BioBasic
32 Spectinomycin dihydrochloride .SIZE.25G SB0901 ناموجود BioBasic
33 Tunicamycin from Streptomyces sp* T7765-1MG None ناموجود Sigma
34 Tobramycin TB0955 1gr ناموجود BioBasic
35 Zeocin.SIZE.1G Z706211 None ناموجود BioBasic