همکاری

شرکت امینسان جهت توسعه فعالیت های خود در تهران و شهرستان ها به موارد زیر نیاز دارد:

1-نمایندگی فروش استانی; (فعال در حوزه فروش محصولات آزمایشگاهی و بیوشیمیایی و ملکولی)

2-عامل فروش; فردی متخصص با تجربه کافی در حوزه های شیمیایی و بیوشیمیایی بومی برای تهران و شهرستان ها(شهرستان ها بصورت دورکاری)

متقاضیان واجد شرایط می توانند اطلاعات و درخواست خود را به آدرس jobs@aminsan.com ایمیل کرده و یا با شماره 02144260273 داخلی 124 تماس حاصل نمایند.