لیست قیمت و محصولات Electrophoresis Related - محصولات مرتبط با الکتروفورز

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

جستجو در میان محصولات

نمایش همه محصولات

همه محصولات موجود

آخرین به روز رسانی: 1400-06-30 09:01 | 8 کالای موجود
محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده افزودن به سبد
500bp DNA ladder 250 ul 3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
Loading buffer -6X 1vial - لودینگ بافر 6X 9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa - تاکارا افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution A0023-100ML - 1,100,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-100ml - 900,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TBS buffer . 10x Solution A0027-4L - 11,000,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
Bis-acrylamide.SIZE.1G BB0025-1g - 650,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید
TAE buffer 25x solution LQ003-100 - 1,100,000 Aminsan - امینسان افزودن به سبد خرید
Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading - مارکر Lambda DNA / Hind III آماده به مصرف M104R-1 100 loading 5,950,000 BioBasic - بایوبیسیک افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
2 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
3 Loading buffer-ایرانی - None ناموجود ایرانی
4 DNA Molecular Weight Marker VII. DIG-labeled 11669940910 None ناموجود Roche
5 اکریل آمید Acros 100gr 164851000 100g ناموجود Acros
6 100bp Ladder 100 react 3407A 100 Rxns ناموجود TaKaRa
7 200 bp DNA ladder 3410A 50 µg ناموجود TaKaRa
8 500 bp DNA ladder 3411A 50 µg ناموجود TaKaRa
9 Wide-range DNA ladder 0.8ml TaKaRa 3415A ناموجود TaKaRa
10 Gel Red 41003 0.5ml ناموجود Biotium
11 Acrylamide 800830 1kg ناموجود Merck
12 Loading buffer 10 X 9157 vials ناموجود TaKaRa
13 TBE buffer (Tris-Borate-EDTA), primix powder A0014 1PK ناموجود BioBasic
14 TAE buffer 25x solution A0023-1L 1L ناموجود BioBasic
15 TBS buffer . 10x Solution A0027-250ML None ناموجود BioBasic
16 Agarose M AB0013 250gr ناموجود BioBasic
17 Agarose M AB0013-100g None ناموجود BioBasic
18 Agarose M AB0013-50G 50gr ناموجود BioBasic
19 Agarose B, low EEO AB0014 250gr ناموجود BioBasic
20 Agarose B,Low EEO .SIZE.50G AB0014-50G 50 gr ناموجود BioBasic
21 Agarose, Low melting ge.SIZE.10G AB0015-10G 10gr ناموجود BioBasic
22 Agarose, Low melting gel.SIZE.25G AB0015-25G 25G ناموجود BioBasic
23 Mupid One Submarine AD160 دستگاه ناموجود TaKaRa
24 Bis-acrylamide.SIZE.10G BB0025-10G None ناموجود BioBasic
25 Bis-acrylamide.SIZE.250G BB0025-250G 250gr ناموجود BioBasic
26 Bis-acrylamide.SIZE.25G BB0025-25g None ناموجود BioBasic
27 Bis-acrylamide.SIZE.50G BB0025-50G 50g ناموجود BioBasic
28 Bis-acrylamide.SIZE.50g BB0025-50g None ناموجود BioBasic
29 Bis-acrylamide.SIZE.5G BB0025-5g None ناموجود BioBasic
30 10-175kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained11 band: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 95, 120, 175kDa BG00363 500ul ناموجود BioBasic
31 10-240kDa Wide Range 3 Color Prestained Protein Ladder BG00364 500UL ناموجود BioBasic
32 Low Range Protein Molecular Weight Marker BM201 30ul ناموجود BioBasic
33 Protein Marker, Mid Range, ready to use BM523 200ul (20 loadings) ناموجود BioBasic
34 14.4-98kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker BM524 200ul ناموجود BioBasic
35 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 2x1ml ناموجود BioBasic
36 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 1ml ناموجود BioBasic
37 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441 250UL ناموجود BioBasic
38 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL ناموجود BioBasic
39 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0661 2x250ul ناموجود BioBasic
40 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band BSM0661-250ul 250ul ناموجود BioBasic
41 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671 2x250ul ناموجود BioBasic
42 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671-250ul 250ul ناموجود BioBasic
43 0.1-10ul Micro Tips, Short,1000/Pack,Sterile BT215 1000Pack ناموجود BioBasic
44 10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G-100ul None ناموجود BioBasic
45 10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G-200ul None ناموجود BioBasic
46 10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G.500ul None ناموجود BioBasic
47 Agarose A D0012-250gr 250gr ناموجود BioBasic
48 Agarose A D0012-50G 50g ناموجود BioBasic
49 Eco-Stain . ready to use DT81413-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
50 Green-DNA Dye ,ready to use 0.5ml DT81414-0.5ML None ناموجود BioBasic
51 Eco Green-DNA Dye ,ready to use 1.5ml DT81414-1.5ml 1.5ml ناموجود BioBasic
52 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-0.5ML None ناموجود BioBasic
53 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
54 Eco-Stain Plus . ready to use DT81418-0.5ML None ناموجود BioBasic
55 Eco-Stain Plus . ready to use DT81418-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
56 25-500bp Low Range DNA Marker A, Ready-to-use GM303-20 loading None ناموجود BioBasic
57 Low MW DNA Marker A ready to use(25-500bp) 20loading GM303-20 loading 20 loading ناموجود BioBasic
58 DNA Marker B, Ready-to-use 100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-Use 6 DNA fragments: 100, 200, 300, 400, 500, 600bp GM331 50 Loading ناموجود BioBasic
59 DNA Marker H2 50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800 900 GM345.SIZE.50 load None ناموجود BioBasic
60 500-10000bp DNA Marker, Ready-to-use M101R-1 SIZE.100 loading None ناموجود BioBasic
61 0.5bp-10kb Ladder ready to use.SIZE.100 loading M101R-1-100 loading None ناموجود BioBasic
62 100 bp-10 Kb Wide Range DNA Logical Marker, Ready to use16 D M103R-1 100 LOADING ناموجود BioBasic
63 100bp-10kb Ladder, Ready to use,16bands 100loading M103R-1-100 loading 100 loading ناموجود BioBasic
64 100bp-1.5kb DNA Ladder Marker J4 ready to use 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1500bp M107R-1 100 Loading ناموجود BioBasic
65 100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use M107R-1.Size.100 loadings None ناموجود BioBasic
66 100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:10 M109-A-100 loading 100 Loading ناموجود BioBasic
67 100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:10 M109-A-90 Loading None ناموجود BioBasic
68 Lambda DNA MDD22 100ug ناموجود BioBasic
69 ApopLadder Ex MK600 ناموجود TaKaRa
70 TBE (Tris Borate EDTA) powder T905 One Package for 1 lit ناموجود TaKaRa